مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن از آغاز عملیات اجرایی فاز یک پروژه آیمان به عنوان بزرگترین پروژه ساخت مسکن در بافت های ناکارامد شهر تبریز  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران فرهاد یاسمی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: پروژه آیمان در راستای سیاست های تولید مسکن و توسعه ساخت و ساز استاندارد و مطلوب و همچنین ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد حس تعلق مکانی توسط شرکت سرمایه گذاری شمال غرب با بهره گیری از تجارب به دست آمده اجرای پروژه مسکونی آسمان، با طرحی شاخص و با ارائه الگوی سکونتی مناسب و در نقش محرک توسعه ای پایدار شهری در غرب تبریز در 9 تا 18 طبقه به صورت موازی هم، همراه با تمامی امکانات و مشخصه های مسکن خوب اجرا می شود.

یاسمی با اشاره به این که پروژه آیمان تبریز در 1446 واحد و در قالب سه فاز تعریف شده است، ادامه داد: در فاز یک پروژه 600 واحد تعریف شده و مدت تکمیل پروژه 42 ماه تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شمال غرب درباره زمان اجرای فازهای دوم و سوم پروژه آیمان اظهارداشت: در هر یک از این دو فاز 400 واحد تعریف شده است و کل پروژه به صورت پیوسته اجرا می شود.