با حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و همچنین استاندار قزوین؛ معاون امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی و شهردار قزوین به عنوان اعضای هیات اجرایی محله های هدف شهرهای استان قزوین منصوب شدند.

به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، بر اساس این احکام علی فرخ زاد، معاون عمرانی استاندار به عنوان رییس، محمد درافشانی سرپرست شهرداری قزوین به عنوان دبیر و ابراهیم مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی به عنوان عضو هیات اجرایی محله های هدف شهرهای استان قزوین منصوب شدند.

احیای بافت های فرسوده شهری، طرح اقدام تولید مسکن در استان، استفاده از تجربیات گذشته ضمن توجه به حقوق و هویت شهروندان و جلب مشارکت ذی نفعان به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه ملی و استانی از جمله اهداف و برنامه های تعیین شده در احکام اعضای هیات اجرایی است.