مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان گفت: حفاظت از بافت تاریخی شهری در قالب اجرای طرح های باز آفرینی شهری از جمله اولویت های راه وشهرسازی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان گفت:  حفاظت ازبافت تاریخی شهری در قالب اجرای طرح های باز آفرینی شهری از جمله اولویت های راه وشهرسازی است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان کردستان، دکترمحمد صدیق ثابتی با بیان اینکه پنج پروژه طرح بازآفرینی در بافت تاریخی شهر سنندج در حال اجرا می باشد، اظهار داشت: این طرح ها شامل مرمت خانه تاریخی عمارت رشیدی و ساماندهی محله آغه زمان (در دو فاز)، ساماندهی بافت تاریخی شهر بیجار و احداث پیاده راه خیابان فردوسی سنندج است .

 دکتر ثابتی با بیان اینکه عمارت رشیدی سنندج با دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار و ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال مرمت است، گفت: این خانه از املاک در اختیار راه و شهرسازی است که پس از اجرای طرح پیاده راه سازی و اتصال این محله به سرای ولیدی برای انجام فعالیت های فرهنگی تغییر کاربری داده می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان تاکید کرد: طرح پیاده راه تاریخی و فرهنگی محله آغه زمان سنندج به عنوان اولین طرح بازآفرینی شهری در محله های تاریخی استان کردستان به طول 350 متر در دو مرحله در حال اجراست که برای مرحله اول آن حدود ۱۴ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی یادآور شد: محله آغه زمان از محله هایی است که از نظر تاریخ و فرهنگ جز پنج محله اصلی شهر سنندج محسوب می شود و در طرح بهسازی و پیاده راه سازی این محله سعی داریم خیابان شهید نمکی به سرای تاریخی ولیدی وصل شود.

 دکتر ثابتی افزود: همچنین یک مورد از منازل تاریخی این مسیر پس از تملک به عنوان رستوران سنتی، سه باب به عنوان خانه بومگردی و یک باب به عنوان موزه معماری شهری سنندج مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: این طرح هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آن سنگ فرش معابر، بهسازی برخی میادین و اتصال خیابان نمکی به کاروانسرای عزیزی در دستور کار قرار دارد.