استاندار تهران با اشاره به اینکه بالغ بر11 هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در استان تهران مطالعه و شناسایی شده است، گفت:  بر این اساس تاکنون 1900 هکتار بافت میانی و 4150 هکتار سکونتگاه  غیررسمی در شهر تهران و همچنین 1017 هکتار بافت میانی، 2251 بافت تاریخی و 1866 هکتار سکونتگاه های غیررسمی در شهر ستانهای استان تهران شناسایی و مطالعه شده است.

به گزارش روبط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، انوشیروان محسنی بندپی در سومین نشست فصلی شهرداران استان تهران با بیان اینکه بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در اولویت دستور کار فرمانداران استان تهران قرار گرفته است، اظهار داشت: بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در استان تهران پیچیده تر از سایر استان ها است و در این استان اگر بخواهیم روند عادی بازآفرینی محلات هدف شهری را طی کنیم شاید ۴۰ سال بطول می انجامد و تلاش در این بخش باید جهادی باشد.

استاندار تهران با بیان اینکه اجرای طرح بازآفرینی شهری کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد گفت: اگر موضوع بازآفرینی شهری  به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، آسیب های اجتماعی تشدید خواهد شد.

استاندار تهران بیان داشت: در نیمه اول دی ماه جلسه ای با حضور فرمانداران شهرداران و دستگاه های دخیل در اجرای طرح بازآفرینی برگزار می کنیم و گزارش گیری خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ؛

راه اندازی دفاتر تسهیل گری در محدوده بافت های فرسوده استان تهران

محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در این نشست با اشاره به راه اندازی دفاتر تسهیل گری در محدوده بافت های بازآفرینی شهری در استان تهران، اظهار داشت: موضوع باز آفرینی اساسا امری کالبدی نیست و بلکه به دنبال تقویت تاب آوری شهرهای استان هستیم، بنابراین نگاه ما به بازآفرینی شهری ارتقا سطح کیفیت زیست در محدوده شهرها است و آنچه که اجرای این طرح را با مشکل مواجه می کند عدم هماهنگی بین بخشی بین دستگاه ها می باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: اگر شهرداری ها بسته تشویقی به ساکنین در محلات هدف بازآفرینی شهری ارائه دهند و سایر دستگاه ها هماهنگی نکنند عملا اجرای این طرح را با مشکل مواجه می کند لذا همه دستگاه ها در اجرای این طرح وظیفه مند هستند.

تقی زاده افزود: راه اندازی دفاتر تسهیل گری در محلات شهرهای استان راهبرد ماست که مشارکت شهروندان را به دنبال دارد و یکی از موانع اجرایی شدن طرح های عمرانی عدم مشارکت شهروندان است و به دنبال تقویت این جایگاه هستیم، لذا این دفاتر عمدتا در محدوده بافت های ناکارآمد شهری راه اندازی خواهند شد.