محمد آئینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در بازدید از بافت ناکارآمد و پروژه های بازآفرینی شهر ایلام و همچنین در نشست با مدیران و کارشناسان حوزه مسکن و ساختمان و املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام، حفظ جان و کرامت انسان ها در محلات هدف بازآفرینی با نوسازی واحدهای ناپایدار و فرسوده مسکونی و بازآفرینی محلات زندگی آنها و توسعه فضاها و قلمروهای عمومی برای توسعه ارتباطات انسانی در سه ساحت زندگی شامل معیشت، عبادت و تفریح و استراحت بعنوان مهمترین ماموریت شرکت بازآفرینی شهری  ایران نام برد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان ایلام، عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری ایران اظهارداشت: تلاش ما این است که با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن بتوانیم زمین های لازم برای احداث 145 هزار واحد مسکن در کشور و استان ایلام را تامین نموده و بتوانیم شرایطی فراهم آوریم تا افراد فاقد مسکن بتوانند با تسهیلات مناسب صاحب مسکن شوند و مسکن های ساخته شده بعنوان اهرم، عملیات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی را تسریع نمایند.

وی از شروع نهضت اعطای سند مشروط اراضی فاقد سند در سکونتگاه های غیررسمی بر اساس  مصوبه  پنجاه و چهارمین جلسه  ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار  خبرداد.

آئینی در سفر یک روزه خود به ایلام از پروژه های برج هنر، مرکز جامع آسیب دیدگان محله سبزی آباد و کتابخانه، درمانگاه و پایگاه خدمات اجتماعی محله بان برز شهر ایلام بازدید کرد.