سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی از توزیع 10 هزار نسخه کتاب و بازی فکری حاوی تصاویر و پیام های آموزشی برای کودکان محلات هدف بازآفرینی شهرهای بجنورد و شیروان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، جواد عمادیان فر، سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار کرد: به استناد بندهاي چ و د ماده 7 اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران، فعاليت در زمينه آموزش و ترويج يكي از وظايف مهم این شرکت است.

وی با بیان اینکه سالانه بخشی از اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در جهت توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی محلات ناکارآمد استان اختصاص پیدا می کند، گفت:  به منظور نهادينه كردن سياست هاي شركت بازآفريني شهري در سطوح مختلف و پشتيباني از اقدامات عملياتي در راستاي وظايف محوله، مجموعه اي از اقدامات نرم افزاري در محورهاي آموزش و ترويج از سوی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت باز آفرینی شهری ایران به ادارات کل راه و شهرسازی محول شده است.

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی خراسان شمالی همچنین از طراحی و  چاپ پنج هزار کتاب ترویجی - فرهنگی  و پنج هزار بازی فکری با تصاویر و پیام های آموزشی برای کودکان محلات هدف بازآفرینی شهری و تشویق به مشارکت آنها در باز آفرینی محیط زندگی خود، خبر داد و افزود: با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری بجنورد و شیروان و دفاتر تسهیلگری مستقر در محلات هدف و بین کودکان این محلات توزیع خواهد شد.