در مراسمی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، استاندار لرستان عملیات ساخت ۸۷۰ واحد مسکن در محدوده ها و محله های هدف شهر خرم آباد آغازشد.

محمد آئینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه با اشاره به اینکه ساخت پروژه 870 واحدی مسکونی شهر خرم آباد در قالب طرح تولید مسکن می باشد، گفت: این پروژه در زمینی به مساحت 6.6 هکتار اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، وی با بیان اینکه عملیات ساخت پروژه مذکور در اراضی شرکت بازآفرینی شهری ایران می باشد، گفت: در فاز نخست این پروژه 421 واحد مسکونی در 2.5 هکتار ساخته خواهد شد.

آئینی با بیان اینکه، در فاز اول ساخت پروژه 165 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده است، اظهار داشت: 128 میلیارد تومان از این اعتبار، به عنوان سهم توسعه‌ ‌‌گر و 37 میلیارد تومان به عنوان آورده شرکت بازآفرینی شهری ایران می باشد.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی ایران تصریح کرد، در این پروژه در کتار ساخت مجتمع های مسکونی پروژه های تجاری، خدمات محله ، آموزشی، فضای سبز، ورزشی و درمانی  نیز تعریف شده است.

گفتنی است، در مراسم کلنگ زنی ساخت ۸۷۰ واحد مسکن در محدوده ها و محله ‌‌های هدف شهر خرم آباد، حسین الماسی سرپرست معاونت فنی و نظارت و مسعود تارانتاش سرپرست اداره کل دفتر نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز حضور داشتند.