احداث خانه بهداشت، راه اندازی نهاد توسعه محله و احداث خانه محله سه پروژه ای است که عملیات ساخت و اجرای آنها طی سال جاری کلید خواهد خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از راه و شهرسازی استان تهران؛ طی بازدید معاون بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، رئیس منطقه ری و پاکدشت این اداره کل، شهردار و معاون بازآفرینی شهرداری پاکدشت از محله زینبیه مقرر شد، زیرساختهای شهری و محله ای در این منطقه محروم توسعه یابد.

پرویز فیروز، معاون مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان تهران درباره محله زینبیه گفت: این محله  از محلات سکونتگاهی مهم پاکدشت بوده که در شرایط نابسامان و محروم قرار دارد و باید سه پروژه اخیر در راستای توسعه امکانات و خدمات زیربنایی در این محله اجرایی شود.

وی تاکید کرد: ما پیگیر هستیم تا شرایط زندگی ساکنان این محله هرچه زودتر بهبود یابد و این مساله در گرو تخصیص اعتبارات لازم پس از ابلاغ موافقت نامه ها خواهد بود.