مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان از تصویب سه طرح محلات حسین آباد، وزیری کهنوج و کهوروئیه جیرفت به عنوان محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح پیاده راه سازی محور طالقانی شهر جیرفت در جلسه استانی بازآفرینی شهری خبرداد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان، محمد ساردویی اعلام کرد: در جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری که با حضور معاون عمرانی استانداری کرمان برگزارشد، سه طرح محلات حسین آباد وزیری، کهنوج و کهوروئیه جیرفت به عنوان محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح پیاده راه سازی محور طالقانی شهرجیرفت به تصویب نهایی رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان اظهارداشت: اعتبار طرح پیاده راه سازی محورطالقانی جیرفت از بودجه استانی تامین خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر تصمیمات این جلسه گفت: ظرف مدت یک ماه آینده شهرداری ها باید میزان قیر باقیمانده را در محلات هدف بازآفرینی مطابق با قرارداد مشارکت منعقده با اداره کل راه و شهرسازی مصرف و گزارش مربوطه را به فرمانداری ها و اداره کل راه و شهرسازی ارائه نمایند.

ساردویی اظهارداشت: دستگاههایی که با این اداره کل در زمینه طرح باز آفرینی شهری قرار داد منعقد کرده اند طبق قانون باید نسبت به تعهدات خود اقدام نمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان در پایان گفت: طبق ماده ۶ قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن دستگاه های اجرایی موظف شدند لیست اراضی دولتی مازاد خود را در اختیار اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان قرار دهند تا در طرح اقدام ملی مسکن از این اراضی استفاده نماییم.