مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران حسین محبوبی با اشاره اینکه تسهیلات مذکور در قالب قرارداد عاملیت، تسهیلات بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم به انبوه‌سازان حرفه‌ای و سازندگانی که فناوری‌های نوین را رعایت کنند، پرداخت می شود، اظهارداشت: در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت به ازای هر واحد مسکونی ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات نوسازی افزایش یافته که به ترتیب ۴۰ میلیون تومان آن با نرخ سود ۹ درصد، ۶۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد و ۴۰ میلیون دیگر آن با نرخ ۱۶ درصد محاسبه و به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسهیلات ساخت در بافت‌های ناکارآمد شهری در سایر کلانشهرها به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: نرخ سود این تسهیلات نیز به ترتیب برای ۵۰ میلیون تومان از محل قرارداد عاملیت، ۵۰ میلیون تومان بدون سپرده و ۶۰ میلیون تومان از محل اوراق به ترتیب با نرخ سود ۹، ۱۸ و ۱۶ خواهد بود.

وی گفت: محدودیتی برای تعداد درخواست کنندگان پیش‌‌ ‌‌بینی نشده و به جهت تسریع و تسهیل ترتیبی اتخاذ شده تا مشارکت کننده (سازنده) بتواند با اخذ وکالت نامه و انجام سایر تشریفات قانونی مربوطه به جای مالک یا مالکان از این تسهیلات بهره‌مند شود.