معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با انجام پروژه های بازآفرینی در محله هادی آباد قزوین ، کیفیت زندگی در این محله افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، رافع ناصری فر با بیان مطلب فوق با اشاره به اینکه محله هادی آباد به عنوان پروژه‌های پیشگام و محرک توسعه بازآفرینی شهر قزوین مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است در ادامه اظهارداشت: براساس تصمیم های گرفته شده 4 محله در شهر قزوین به عنوان پایلوت بازآفرینی شهری انتخاب شده است که یکی ازآنها محله هادی آباد است.

ناصری فر با بیان اینکه محله هادی آباد با چالش های اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است، گفت: وجود بناهای ناپایدار، واحدهای مسکونی کوچک و همچنین عدم زیرساخت های مناسب و معابر کم عرض، تاکید بر ضرورت انجام پروژه های بازآفرینی در این محله را افزایش داده است.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با بیان اینکه، پروژه های بازآفرینی در این محله با اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران و بصورت اقدام مشترک با شهرداری قزوین (از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮه 18 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1397) انجام شده یا در حال انجام می باشد، تصریح کرد: سه پروژه بازآفرینی سرای محله، بهسازی معابر و پارک در این محله تعریف شده است.

ناصری فر به تشریح وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری در محله هادی آباد  پرداخت و افزود: پروژه پارک و پاتوق محله با پیشرفت 100 درصد جهت تجهیز و آماده سازی به شهرداری واگذار شده همچنین پروژه ساماندهی بهسازی معابر( پیاده راه سازی، جدول سازی و زیر سازی برای عملیات روکش آسفالت ) در این محله از پیشرفت بالای 80 درصد برخوردار است.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به اینکه احداث سرای محله با پیشرفت 24 درصدی جهت تکمیل به شهرداری قزوین واگذار شده است گفت: سهمیه قیر مورد نیاز برای آسفالت این محله نیز اختصاص داده شده است.

 ناصری فر گفت: بدلیل پایین بودن ارزش زمین در این محله، نوسازی بصورت خود مالکی برای ساکنین مقرون به صرفه نیست به همین جهت بدنبال ایجاد انگیزه و تشویق ساکنین محله برای تولید مسکن بصورت تجمیع هستیم. البته در این خصوص بسته های تشویقی خوبی نظیر تسهیلات نوسازی 600 میلیون ریالی (400 میلیون ریال با نرخ بهره 9 درصد و 200 میلیون با نرخ 18 درصد)، رایگان بودن صدور پروانه ساخت، تخفیف در عوارض شهرداری و غیره اختصاص داده شده است.

این مسئول در استان قزوین با بیان اینکه کانون توجه مدیران شهری به بازآفرینی محله هادی آباد است، تصریح کرد؛ امید می رود تا با انجام پروژه‌های پیشگام و محرک توسعه بازآفرینی در محلات هدف شهر قزوین، انگیزه سرمایه گذاران و ساکنین محله به امر بهسازی کالبدی به ویژه در بخش مسکن بیشتر شود.

ناصری فر در خصوص تولید مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهر قزوین، اظهار داشت: در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن با کمک شهرداری قزوین برنامه های مشترکی بصورت الگو سازی در حال تدوین می باشد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در پایان با اشاره به اینکه باید نهاد توسعه محله، در محله هادی آباد راه اندازی شود، گفت: با راه اندازی نهاد توسعه محله شاهد ارتقا کیفیت زندگی ساکنان با مشارکت جامعه محلی و کلیه دستگاه ها و نهادهای ذی نفوذ در این منطقه خواهیم بود.