در اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری تاکنون ۶۱ طرح با هزینه هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرهای مشهد، سبزوار، تربت‌حیدریه و نیشابور اجرا شده است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری، معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان مطلب فوق گفت: از کل اعتبار اختصاص یافته به اجرای این طرح‌ها طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ حدود یکهزار و ۴۹۹ میلیارد ریال جذب شده است.

رضا نوروزی افزود: تعداد شهرهای هدف بازآفرینی در  استان خراسان رضوی، ۳۱ شهر با مساحت ۵۲ هزار و ۸۴۵ هکتار با جمعیت چهار میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۰۱ نفر است که این طرح در ۱۱۷ محله با مساحت ۹ هزار و ۲۰۲ هکتار و جمعیت یک میلیون و ۷۱۷ هزار و ۸۸۸ نفر اجرا شده است.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت: محدوده‌ها و محلات ناکارآمد مورد هدف طرح بازآفرینی در مشهد طی سال‌ گذشته و امسال ۲۰ محله شامل شهرک شهید مطهری، شهرک امام علی (ع)، قائم (عج)، مهدی آباد، بحرآباد، امام هادی (ع)، شهرک حجت، نوید، کال زرکش، صیدآباد، شهرک شهید رجایی، باغ حسن آباد، کشمیری‌ها، طرق، بهمن، دهرود، درودی، آبکوه، وکیل آباد و شهید شافعی بوده است.

نوروزی اظهارداشت: محدوده‌ها و محلات ناکارآمد مورد هدف این طرح در تربت‌حیدریه شامل رباط بالا و رباط پایین، در کاشمر شامل خندق، حسین آباد، محدوده آرامگاه مدرسه، حاشیه میدان مغان و مسیل شرقی، در نیشابور شامل چهارده معصوم و بافت تاریخی بازار نیشابور، در سبزوار شامل عیدگاه شمالی، عیدگاه میانی، عیدگاه جنوبی، نیروگاه و امیریه و در گناباد شامل قصبه، نوقاب و شهرک تلاش می‌باشد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت: اقدامات این اداره کل در اجرای طرح بازآفرینی شهری از سال‌های ۹۵ تاکنون در مشهد شامل ۴۸ طرح با هزینه یکهزار و ۱۸۰ میلیارد ریال توسط هشت دستگاه اجرایی بوده که شامل اجرای شبکه فاضلاب، تامین شبکه برق رسانی، احداث بوستان محله و آتش نشانی، ساماندهی مسیل کشف رود، احداث هفت ساختمان آموزشی و سه سالن ورزشی، احداث مرکز جامع سلامت، احداث پایگاه سلامت اجتماعی، تعمیر و احداث کتابخانه می‌باشد.

وی افزود: این اقدامات در دیگر شهرهای استان طی این مدت شامل اجرای ۶ طرح در سبزوار، ۲ طرح در تربت‌حیدریه و پنج طرح در نیشابور است.

.