معاون اقتصادی رئیس جمهور  به همراه  معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از طرح بازآفرینی شهری محله تاریخی آغه زمان سنندج بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد نهاوندیان به همراه سید محمد پژمان با حضور در محل اجرای طرح باز آفرینی شهری محله تاریخی آغه زمان سنندج از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفتند.

معاون هماهنگی عمرانی استاندار کردستان در جریان این بازدید اظهار داشت: ستاد بازآفرینی شهری استان کردستان این طرح را با هدف تولید ثروت در محلات تاریخی و بازگشت زندگی به این مناطق دنبال می کند.

شهرام ملکی تصریح کرد؛  در طرح های باز آفرینی شهری کردستان طبق سیاست های دولت، هماهنگی مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی در تحقق این طرح محقق شده است.

او گفت: سعی می شود در این طرح ها به دنبال زیبا سازی کالبد شهری نباشیم بلکه حفظ تاریخ؛ فرهنگ و جریان زندگی در این محلات دنبال می شود.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان نیز گفت طرح باز آفرینی محله تاریخی آغه زمان سنندج با سطح هدف سه هکتاری از ۲ سال پیش آغاز شده است.

مصطفی رضایی یادآور شد: این طرح در ۲ فاز اجرا می شود که در مرحله اول آن ۱۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و مرحله دوم نیز ۴۰ میلیارد ریال اعتبار گرفته است.

رضایی گفت: در این طرح راه و شهرسازی به دنبال حفظ بافت تاریخی و تشویق ساکنان به همکاری برای ایجاد واحدهای تجاری و صنفی با توجه به معماری تاریخی سنندجی است.