معاون وزیر راه و شهرسازی با اشار به گستردگی بافت تاریخی استان همدان، بر لزوم حفظ و نگهداری خانه های تاریخی محله جولان همدان که در کنار تپه باستانی هگمتانه واقع شده است، تاکید کرد. 
 
به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه بازدید از محدوده های هدف بازآفرینی شهری همدان اظهارکرد: بر اساس برنامه بازآفرینی شهری باید مناطق تاریخی شناسایی و متناسب با بافت تاریخی محله ها و شهرها مرمت و بازآفرینی شوند.
 
وی با اشاره به اینکه همدان به دلیل دارا بودن قدمت تاریخی قابل توجه، از جمله استان هایی است که بافت تاریخی گسترده ای دارد، گفت:  برخی از خانه های  تاریخی با هدف تامین زندگی بهتر برای ساکنان بافت های هدف بازآفرینی به ناچار باید تخریب شوند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از خانه صیفی واقع در محله جولان همدان تاکید کرد:  خانه های تاریخی نظیر خانه صیفی باید با مشارکت مالکان و دستگاه های مرتبط برای تبدیل به اماکن گردشگری حفظ و نگهداری شوند.