معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از بازآفرینی 5 میلیون و700 هزار واحد مسکونی فرسوده در 543 شهر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران، سیدمحمد پژمان وسعت سکونتگاه های بافت فرسوده کشور را 140 هزار هکتار برآورد کرد و افزود: تاکنون 13 درصد از این مساحت بازآفرینی شده که بخش عمده آن در یک دهه گذشته انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از دستور کار قرار گرفتن عملیات بازآفرینی 100 هزار واحد مسکونی غیرمقاوم و فرسوده در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و افزود: با تشکیل هیات های بازآفرینی محلی، عملیات بازسازی امسال رونق خواهد گرفت.

پژمان، تعداد محله های دارای سکونتگاه های سست و غیرمقاوم و نیاز به بازآفرینی را 2 هزار و700 محله دانست و گفت: یکهزار و 100 هکتار از بافت فرسوده شهری در 18 شهر چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

وی در پایان از تشکیل هیات اجرایی بازآفرینی شهری در استانهای کشور طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: اولین تفاهمنامه هیات اجرایی بازآفرینی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، شهردار مرکز استان، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با استاندار منعقد شد.