معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: سیاست اصلی باز آفرینی شهری اجرای برنامه‌های عملیاتی، اجرایی و اقتصادی در بافت‌های فرسوده با هدف بهره‌مندی ساکنان از خدمات مورد نیاز و از طرفی ثروت آفرینی در این مناطق است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان روز سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های بازآفرینی شهر زنجان با بیان مطلب فوق  اظهارداشت: در سطح کشور حدود 140 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده که 5 میلیون واحد مسکونی با جمعیت 20 میلیون نفری را زیر پوشش قرار داده و اهمیت نوسازی و بهسازی این محیط‌ها را دوچندان می‌کند.

پژمان با اشاره به اینکه بافت‌های قدیمی شناسنامه و هویت مردم و جامعه را در خود جای داده‌ است، اظهار کرد: با بهسازی این مناطق به دنبال حذف هویت مردم نیستیم و قصد داریم با بهسازی بناها و کالبد بافت موجود، برای ساکنان سازگاری ایجاد کنیم.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه شتاب بخشی کارها در بافت های فرسوده صرفا توسط دولت با توجه به منابع محدود آن امکان پذیر نیست گفت: بهره گیری از ظرفیت های شهری و سرمایه گذاران با تعامل و همفکری در مناطق مختلف کشور می تواند به پیشبرد امور و فعالیت ها کمک بسزایی داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی دردهای مزمن، گسترده و عمیق تری دارند و بر این مبنا این مهم در دستور کار قرار گرفته و تلاش می شود ساکنان این مناطق از خدمات رو بنایی و زیر بنایی مورد نیاز بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه در زمان حاضر 2 هزار پروژه بازآفرینی شهری برای رفع کمبودهای زیرساختی در دست اجراست که بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری شده است. اظهار داشت: باز آفرینی شهری رقیب مردم نیست و اقدامات این بخش برای ایجاد فرصت، زمینه رشد و رفاه بوده و در این میان باورمان بر این است ظرفیت های محلی بیشترین فرصت برای هر گونه تغییر و تحول توسعه ای را دارند.

پژمان با اشاره اینکه یک سوم طرح اقدام ملی تولید مسکن در حوزه بازآفرینی شهری است گفت: منافع عمومی باید در پروژه‌های بازآفرینی مدنظر باشد و پروژه‌های شهری در حوزه بازآفرینی نباید بلاتکلیف بمانند.