معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری به دلیل ابعاد گسترده و پیچیده ای که دارد، دستگاه های مختلفی را درگیر کرده است، گفت: براساس برنامه های چهارم و پنجم  توسعه مقرربود،امر نوسازی بافت های فرسوده اتمام شود همچنین در برنامه ششم توسعه  نیز قرار بود، سالانه 10 درصد از بافت فرسوده نوسازی شود، که متاسفانه این امر  هم محقق نشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان در جلسه ستاد بازآفرینی استان لرستان با بیان اینکه برای رسیدن و تحقق به اهداف آرمانی و بزرگ در بازآفرینی شهری نیازمند ابزار و ساختار هستیم، گفت: متاسفانه با وجود هدف گذاری اولیه در بازآفرینی شهری اما مراحل بعدی نظیر ساختار و ساز و کارهای اجرایی، قوانین و مقرارت و همکاری بعدی دستگاه های ذیربط مغفول می ماند و زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه بازآفرینی شهری لایه لایه و پیچیده است، افزود: هر گونه اختلال کوچک در جریان همکاری دستگاه هاه های نقش آفرین در برنامه ملی بازآفرینی، باعث توقف این برنامه می شود.

پژمان با اشاره به اینکه در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، افراد دهک پایین ساکن هستند، گفت: ساکنین بافت های فرسوده و ناکارآمد با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری مواجه هستند. توقع داشتن از ساکنان این بافت ها برای داشتن نقش جدی در بازآفرینی شهری، یک توقع نادرست است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با ضعف زیرساختی، روبنایی، مقاومت بنا روبرو هستند، گفت: در واقع با بازآفرینی شهری تقریبا می خواهیم شهر جدید بسازیم.

پژمان با اشاره به اینکه دولت عزم جدی برای نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد دارد و باید همه دستگاه های ذیربط دولتی به پا خیزند، گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی متولی بازآفرینی شهری در کشور است اما این به این معنا نیست که این شرکت به تنهایی می تواند همه کارهای مرتبط با نوسازی بافت های فرسوده را انجام دهد بلکه برای تحقق برنامه ها و اهداف بازآفرینی شهری باید همه دستگاه های ذیربط مدیریت شهری بسیج و در میدان عمل باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از پروژه محور 36 متری در منطقه فرسوده و تاریخی پشت بازار شهر خرم آباد، گفت: احداث این محور در قلب بافت تاریخی این شهر، ضروری به نظر نمی رسد.

او در ادامه افزود: ساخت چنین محوری با این مختصات طولی و عرضی جز اینکه با تملک و تخریب بناهای مسکونی و تبدیل آنها به خرابه و ایجاد آلودگی هوای منطقه هیچ دستاوردی نداشته است. این پروژه قرار بود با صرف اعتبارات و منابع دولتی برای مردم ارمغان و آبادنی به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه از مهندس مشاور پروژه خواست تا هر چه سریع تر با کمک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، طرح این پروژه را بازنگری کند.

 پژمان با بیان اینکه قرار نیست درگذشته بمانیم و نگاه موزه ای به بافت های تاریخی داشته باشیم، افزود:  ما به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت های موجود و با حفاظت از ساختارهای تاریخی، زندگی و فعالیت های اقتصادی گذشته ساکن این بافت ها را احیا کنیم.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه اگر اقتصاد شهر فعال نباشد آن شهر مرده است، گفت: اگر ما قادر نیستیم پاسخگوی احتیاجات و نیازهای مردم ساکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد باشیم بنابراین بهتر است با اقدامات نادرست، چیزی را به مردم تحمیل نکنیم.

پژمان با اشاره به اینکه در بخش مطالعه و طراحی در بازآفرینی شهری عقب هستیم، گفت: در بازدید از پروژه بازآفرینی خیابان جعفری شهر بروجرد، سوال های متعددی مطرح است. برای نمونه می توان پرسید، با چه مطالعه و منطقی این پروژه در حال اجراست؟ آیا مدیریت شهری این پروژه را تایید کرده است؟ آیا مهندسان مشاور در این نقطه حساس شهر، مطالعات اجتماعی را به نحو مطلوبی انجام داده اند؟ آیا انجام این پروژه، مورد پسند مردم شهر است؟ آیا تصمیم اجرای این پروژه به شیوه تحمیلی و از بالا به پایین بوده است؟ آیا مطالعات اقتصادی این پروژه به گونه ای انجام شده که به اقتصاد مردم ساکن ضرر نرساند؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ها و پروژه های بازآفرینی شهری  باید به دل مردم بنشیند، گفت: ما باید به صورت آشکار به مردم اعلام کنیم که با انجام بازآفرینی شهری، رفاه مردم در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارتقا پیدا می کند.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه اختیارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در قالب هئیت های اجرایی به استان ها تفویض شده است، گفت: شرط موفقیت بازآفرینی بافت های تاریخی، مرمت، نوسازی و حفظ ارزش آنها در گرو همدلی، صمیمت و پیشبرد یک برنامه اجرایی کارشناسی است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی عدم مداخله دولت در بازآفرینی شهری یک اصل به شمار می آید، گفت: سیاست ها و راهبردهای برنامه های بازآفرینی شهری باید کارشناسی، اجرایی و همراه با جذابیت اقتصادی و اجتماعی باشند. در این صورت است که مردم پیگیر تحقق پروژه های بازآفرینی خواهند بود.

پژمان با اشاره به موضوع بازآفرینی حاشیه رودخانه های داخل شهرها گفت: حفظ میراث طبیعی می تواند رفاه بیشتری به مردم اعطاء کند، در زندگی ماشینی و زمخت امروزی شهرها، جریان رودخانه ها در شهرها، بزرگترین سرمایه است.