معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در آینده نزدیک پروژه های نیمه تمام در حوزه بهسازی بافت فرسوده شهری تعیین تکلیف  می شوند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهر ایران، سید محمد پژمان در دیدار با استاندار آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی از جمله استان های نخست در راه اندازی هیات اجرایی ویژه بازآفرینی شهری است.

 وی اضافه کرد: بیش از ۳ هزار فقره تسهیلات ویژه بهسازی بافت فرسوده شهری در آذربایجان غربی آماده پرداخت است و متقاضیان می توانند با رعایت شرایط ویژه از این تسهیلات استفاده کنند