مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: از ابتدای روند اعطای تسهیلات نوسازی تا کنون 398 متقاضی به بانک عامل در ا ستان ایلام معرفی شده است.

  مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: از ابتدای روند اعطای تسهیلات نوسازی تا کنون 398 متقاضی به بانک عامل در ا ستان ایلام معرفی شده است.

 در سال گذشته 276 فقره تسهیلات نوسازی به متقاضیان در بافت ها ی ناکارآمد شهری از محل قرارداد عاملیت متقاضیان با بانک های مسکن عامل دراستان پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، علی اصغر کاظمی با بیان اینکه  در سال گذشته 276 فقره تسهیلات نوسازی به متقاضیان در بافت ها ی ناکارآمد شهری دراستان پرداخت شده است، اظهارداشت: یکی از مهمترین اقدامات راه و شهرسازی استان توسعه بازآفرینی شهری، با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت است که خوشبختانه سال گذشته 158 میلیارد و ششصد میلیون ریال تسهیلات برای نوسازی و تولید مسکن در محدوده و محلات هدف بازآفرینی از طریق بانک عامل ( بانک مسکن) در استان پرداخت شده است.

 کاظمی با اشاره به اینکه تعیین محدوده‌های هدف بازآفرینی در شهرهای دلگشا، آسمان‌آباد، بدره و سرابله نیز به میزان ۲۴۴ هکتار بازنگری شده است، اظهارداشت: برنامه‌ریزی برای احداث هشت هزار و ۳۳۵ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن نیز از فعالیت‌های راه و شهرسازی استان در حوزه بازآفرینی و مسکن در ۱۸ ماه گذشته است.

 مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه در طرح «اقدام ملی تولید وعرضه مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم ساخته خواهد شد، اظهارداشت: از این تعداد سهم استان ایلام  8 هزار و 335  واحد است.