مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مراحل دریافت تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از راه و شهرسازی استان تهران، رضا نگهبان با اشاره به اینکه متقاضیان باید چهار مرحله را برای دریافت تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده طی کنند، گفت: در مرحله اول متقاضیان باید با مراجعه به شهرداری از واقع بودن ملک خود در بافت فرسوده و ناکارآمد اطمینان حاصل کنند یعنی در این مرحله باید از شهرداری استعلام بگیرند.

در مرحله دوم با مراجعه به سامانه تسهیلات بهسازی و نوسازیhttp:// facility.udrc.ir  (بارگزاری مدارک شناسایی، سند مالکیت، پروانه ساختمان، استعلام وقوع ملک در بافت ناکارآمد شهری شهرداری ....) ثبت نام  و کد رهگیری دریافت کنند.

وی ادامه داد: در مرحله سوم متقاضیان باید به اداره راه و شهرسازی شهرستان (در شهر تهران مراجعه به سازمان نوسازی شهرداری تهران) مراجعه کنند.

نگهبان با تاکید بر اینکه در این مرحله متقاضیان باید اصل مدارک و همچنین کد رهگیری ثبت نام شده در سامانه را به همراه درخواست دریافت معرفی نامه تسهیلات ساخت به بانک های عامل(صدور معرفی نامه) و تایید توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اختیار داشته باشند، گفت: با تکمیل مدارک و پیمودن این مراحل متقاضیان در مرحله آخر با مراجعه به سرپرستی بانک عامل می توانند تسهیلات را دریافت کنند.