wrapper

اخبار استانی

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اعطای تسهیلات نوسازی و ساخت مسکن در بافت های مورد هدف برنامه بازآفرینی شهری گفت: اینگونه نیست که تسهیلات فقط به محلات دارای اولویت بهسازی مسکن و ودیعه اسکان موقت  که در دستور کار قرار دارند، اختصاص داده شود بلکه صاحبان واحدهای مسکونی که در تمام محلات بافت های فرسوده و ناکارآمد قرار دارند اما جزو محلات دارای اولویت نیستند می توانند از تسهیلات نوسازی مسکن و ودیعه اسکان موقت استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان در جلسه ستاد بازآفرینی استان خراسان رضوی در شهر نیشابور، اظهارکرد: برای اینکه محلات هدف بازآفرینی شهری در همه فاکتورها به حد مطلوب و میانگین و به متوسط سرانه های خدماتی و امکانات رفاهی برسند، منابع زیادی لازم است که در شرایط دشوار اقتصادی کشور این امر در حال حاضر امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: منطقی نیست که با منابع محدود، تعداد محلات هدف بیشتر شود و باید محلات در شهرها و استان ها اولویت بندی شوند تا به نتیجه بهتری دست یابیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهارکرد: باید توجه داشت که هدف ما فقط اجرای پروژه و تخصیص اعتبار به هر محله نیست و هدف احیای بافت و رفع نارسایی ها و مشکلات محدوده هاست که هر کدام مجموعه ای از اقدامات را می طلبد که برخی به تنهایی اثر جدی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: برای افزایش اثربخشی فعالیت ها باید متمرکزتر عمل کنیم تا هر چه سریعتر بازسازی برخی از محلات تمام و این محلات از دستور کار خارج شوند و با انرژی، تمرکز و توان بیشتر اقدامات را در دیگر محلات آغاز کنیم.

پژمان گفت: تلاش می کنیم با توجه به شرایط امروز، هدف گیری برنامه ششم توسعه در خصوص بهسازی و نوسازی محلات را بازنگری کنیم و تعداد محلات را کاهش دهیم و از مدیریت عالی استان و اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیر ستاد می خواهیم این برنامه را مدیریت کنند.

وی با اشاره به لزوم تکمیل پروژه های نیمه تمام در نیشابور، گفت: شایسته نیست در شرایط دشوار کشور قبل از به پایان رساندن پروژه های نیمه تمام به سراغ پروژه های جدید برویم. باید از محل منابعی که در اختیار داریم برای پروژه های نیمه تمام استفاده کرده و سپس عملیات اجرایی پروژه های جدید را آغاز کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امیدواریم پروژه های نیمه تمام نیشابور طی 5 تا 6 ماه آینده پایان یابد، اظهارکرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران منابع لازم را برای تکمیل پروژه ها در اختیار قرار داده است و بعد از این نیز منابع جدیدی را اختصاص می دهد تا با اولویت بندی محلات هدف فعالیت های مثبتی انجام شود.

پژمان با اشاره به ناممکن بودن افزایش تعداد محلات هدف بازآفرینی شهری، گفت: محلات هدف بازآفرینی شهری به منظور اولویت بندی برای صرف منابع دولت و مشخص بودن نقاط اقدام مشترک تعیین شده اند و به این معنی نیست که در نقاط دیگر فعالیتی انجام نشود.

وی ادامه داد: در برخی اقدامات محدودیتی برای شهرداران وجود ندارد و اگر برخی محلات مراحل قانونی را طی کرده و به عنوان محلات بافت فرسوده، ناکارآمد و سکونت گاه های غیررسمی شناخته شده اند و امکان اقدامات نوسازی در آنها وجود دارد، محدودیتی برای انجام این اقدامات نیست.  

پژمان گفت: بر اساس برنامه بازآفرینی شهری امکان تسهیلات نوسازی و ساخت مسکن در بافت های هدف وجود دارد و اشخاصی که بر اساس طرح های مصوب نوسازی بافت ها پروانه دریافت می کنند امکان دریافت تسهیلات بانکی را دارند.  

وی تاکید کرد: اگر بتوان در محلات هدف با مکانیزم های مختلف مشوق هایی را ایجاد کرد که هم زمان با فعالیت ها ی عمرانی دولت، مردم نیز نسبت به نوسازی خانه های خود اقدام کنند نتایج بسیار مثبتی به بار خواهد آمد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در خصوص تملک سیاست ما تا امروز این بود که خانه های تاریخی را خریداری کنیم و به مرمت و بازسازی آنها کمک کنیم اما براساس دستوری که در وزارت خانه صادر شد این کار متوقف شده است و امکان مداخله، اقدام و تامین مالی ما از این مسیر در حال حاضر وجود ندارد.

وی در مورد موضوع طرح های هادی اظهار کرد: امروزه ما وارث برخی نقاط مسکونی در حاشیه شهرها هستیم که اگر در زمان شکل گیری آنها اقدامات مناسبی صورت می گرفت ما امروز ناچار نبودیم چندین برابر هزینه کنیم تا حداقل هایی از خدمات را برای مردم در این مناطق ایجاد کنیم.

وی افزود: اگر برنامه روشن و مشخص برای دهک های پایین اقتصادی نداشته باشیم این دهک ها بدون برنامه در روستاهای حریم شهرها می آیند و خواسته های خود را تحمیل می کنند و وضعیت نامناسبی را رقم می زنند.

وی با تاکید بر لزوم وجود عزم ملی برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری، اظهارکرد: دلیل اینکه در برنامه های توسعه چهارم و پنجم هدف گذاری ها به نتیجه نرسید این بود که خیلی از سازمان ها خود را مسئول و مامور در این موضوع نمی دانستند.

پژمان با بیان اینکه محور احیا و نوسازی محلات، شهرداری ها هستند، گفت: اینکه شهرداری فقط تخفیف پروانه بدهند، کفایت نمی کند و این وظیفه مستقیم شهرداری است که به مناطق فرسوده و ناکارآمد امکانات بدهد. البته تمام مبالغی که شهرداری به عنوان تخفیف پروانه لحاظ می کند در سر فصل مطالبات جمع می شود و دولت این مبالغ را بعدا به شهرداری ها پرداخت خواهد کرد اما مدیریت شهری باید این مبالغ را به منظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محلات به کار گیرد.

پژمان گفت: از بنیاد مسکن می خواهیم از منابع داخلی و منابع اعتباری استان که در اختیار می گیرند در مناطقی از شهرها و روستاهای که احتمال آسیب و خسارت جدی دارند، هزینه کنند.

وی افزود: از سرفصل اقدامات مقاوم سازی نیز امکان اینکه هم برای مرمت بناهای تاریخی و هم به منظور نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی با هزینه کم، استفاده شود وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه موضوع بافت های فرسوده و ناکارآمد با ساز و کارهای طرح ریزی در قالب طرح های جامع و تفصیلی، قابل حل نیست، افزود: نباید در این بافت ها صرفا به راهنمایی هایی که در طرح های تفصیلی نهایتا برای روان شدن شبکه عبور و مرور، تعریض و باز کردن معابر جدید و ... آمده است، اکتفا شود.

وی با اشاره به اینکه باید هرچه سریعتر مشاوران محلات انتخاب شوند، گفت: ما در تامین منابع مالی برای مطالعه محدودیتی قائل نیستیم و مشاورین باید با شرح خدمات و حق الزحمه متفاوت، دفاتر خود را به شکل بالینی در محلات ایجاد و با مطالعه دقیق طرح ها را تهیه و اجرا کنند.

پژمان تصریح کرد: مشاوران باید برای همه طرح هایی که تهیه می کنند، پلاک به پلاک پاسخگو باشند. مشاوران باید طرح هایی تهیه کنند که با شرایط زندگی مردم و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی محلات سازگار باشد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با کمک انجمن صنفی معماران و شهرسازان و جامعه مشاورین کشور به تفاهم رسیده ایم که مشاورانی که در برخی بافت ها یا برخی مناطق و استان ها توانایی و آمادگی بیشتری دارند را شناسایی و شرح خدمات لازم برای این فعالیت ها را طراحی کنند و با تایید ما و حق الزحمه های متفاوت، این افراد فعالیت خود را ضمن انجام مطالعات اقتصادی و اجتماعی قوی انجام دهند.

وی با تاکید بر لزوم ثروت آفرینی در بافت های مورد هدف بازآفرینی شهری، اظهار کرد: اولویت ما باید ثروت آفرینی و ارتقا منزلت اجتماعی مردم ساکن محلات هدف باشد و این کار تنها از مشاورین، مدیریت شهری بر می آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد: احیا و نوسازی بافت های مورد هدف برنامه بازآفرینی شهری، با تشریک مساعی همه دستگاها، تلاش مدیریت شهری، پشتیبانی و به کارگیری شیوه ها و ساختار های کاری جدید هرچه سریعتر جامعه عمل بپوشد.

 

 

 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

سامانه های عمومی

سامانه های ستادی

درباره ما

هسته اولیه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1364 با تاسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی پدید آمد.

بیشتر بدانید . . .

 

آمار سایت

Today119
Yesterday567
Total817470

Visitor Info

  • IP: 35.173.57.84

1398-12-08

اطلاعات تماس

آدرس : تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 51

تلفن : 87571

نمابر : 88779892

پیامک : 30008612

پست الکترونیکی : info@udrc.ir