شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد تعدادي از اراضي و املاك  خود واقع در شهرهای شیراز، تهران و اهواز با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره‌گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) )  را به صورت الكترونيكي به فروش برساند.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده، در ساعات اداری از روز چهارشنبه مورخ 1399.05.08 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1399.05.14و برای تحویل پیشنهادات خود، از تاریخ چهارشنبه مورخ 1399.05.15 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399.05.25 به دبیرخانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی تهران، خیابان خدامی، پلاک 51، شرکت بازآفرینی شهری ایران مراجعه کنند.

همچنین همه پاکت های دریافتی از متقاضیان رأس ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ  1399.05.26 بازگشایی شده و در روز سه شنبه مورخ 1399.05.28  نیز برنده نهایی اعلام خواهد شد .

 جهت مشاهده آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات  شرکت بازآفرینی  شهری ایران در شهرهای شیراز، تهران و اهواز لینک ذیل را کلیک فرمائید.

 شایان ذکر است، آگهی مذکور در روزنامه های راه مردم  روزچهارشنبه مورخ 1399.05.08 و روزنامه ایران مورخ 1399.05.12 به چاپ رسیده است.

mmmm.pdf
جدید محبوب 10.31 MB
12/05/1399 11:53:00