با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران کل حوزه های مرتبط، جلسه هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با موضوع " بررسی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و برنامه اقدام ملی تولید مسکن با نگاه ویژه به تجهیز و تقویت بسته های تشویقی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری" تشکیل شد.

 در نشست مذکور مواردی به شرح ذیل در دستور کار اقدامات شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفت:

  • پیگیری و احصاء تقویت و تجهیز بسته های تشویقی جدید در راستای بهسازی و نوسازی در محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی شهری.
  • تشکیل کارگروه ویژه در خصوص برنامه اقدام ملی تولید مسکن.
  • پیگیری درج ردیف های بودجه ای جدید در لایحه بودجه سال 1399 با نگاه بسته های تشویقی جدید و همچنین تعریف چند پروژه جابجایی ساکنان پهنه های در معرض خطر و اسکان مجدد ساکنان.