مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به سمت رئیس دبیرخانه جمع آوری و ترویج تجربیات برتر بازآفرینی شهری منطقه یک کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازافرینی شهری ایران، کاوه حاجی علی اکبری طی حکمی از سوی  سید مجتبی علوی مقدم معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران و حسین رجب صلاحی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان رئیس دبیرخانه جمع آوری و ترویج تجربیات برتر بازآفرینی شهری منطقه یک کشور (استان های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، شرق سمنان، گلستان، البرز و قم) منصوب شد.

راه اندازی دبیرخانه جمع آوری و ترویج تجربیات برتر بازآفرینی شهری منطقه یک کشور، بهره گیری از مناسب ترین مدل ها و روش های مدیریت دانش و انسجام سازمانی و همکاری های بین بخشی در جهت اجرای مأموریت های محوله از جمله مهمترین نکاتی است که در این حکم مورد تأکید قرار گرفته شده است.