در مراسمی با حضور مهدی عبوری معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حبیب خراسانی به عنوان معاون جدید ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران معرفی و از زحمات و تلاش های علی فتحانی سرپرست سابق این معاونت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:

با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری منصوب می شوید. شایسته است در پیشبرد امور محوله علی الخصوص موارد ذیل کوشا باشید:

-  بکارگیری ظرفیت های دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از طریق هم افزایی دستگاههای عضو ستاد

-  برنامه ریزی لازم برای جبران عقب ماندگی تکالیف برنامه ششم توسعه در بازآفرینی شهری از طریق شتاب بخشی به برنامه های در حال اجرا و تعریف برنامه های جدید

-  استفاده حداکثری از ظرفیت های مصوب شده آئین نامه اجرایی 22 ماده ای هیأت دولت از طریق فعال سازی ظرفیت های آن

-  همکاری و تعامل حداکثری با شهرداریهای سراسر کشور با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های بخش عمومی و با محور قراردادن مدیریت شهری در بازآفرینی بافتهای هدف

-  تعامل حداکثری با انبوه سازان، توسعه گران و سایر بخش های خصوصی ملی و محلی با هدف  توسعه مسکن در بازآفرینی شهرها

-  پیگیری و برنامه ریزی برای جذب تسهیلات ساخت مسکن بصورت خود مالکی برای نوسازی بافت های فرسوده

-  برنامه ریزی لازم از طریق استانها و شهرداری های شهرهای هدف برای شتاب بخشی به جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی (تبصره 18) برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و تعریف پروژه های جدید با استفاده از برنامه اقدام مشترک

-  اولویت دادن به نوسازی بافت های حاشیه ای با همکاری معاون محترم فنی و نظارت شرکت متبوع و نیز استفاده از ظرفیت ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار

-  برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت املاک و دارایی های شرکت برای بازآفرینی بافتهای هدف از طریق توسعه سرمایه گذاری

-  مدیریت برنامه توسعه مسکن در بافتها باهدف جذب حداکثری تسهیلات و رونق تولید مسکن علی ‏الخصوص در بافت های حاشیه ای

- استفاده حداکثری از فن آوری های جدید برای پیش برد اهداف شرکت از جمله توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و آموزش و پژوهش های الکترونیک با هماهنگی کلیه ارکان شرکت