مهدی عبوری به عنوان معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد.

به گزارش  روابط عمومی شرکت بازآفريني شهری ایران، با مصوبه اعضای مجمع عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران متشکل از ( وزرای کشور، اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ) و طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مهدی عبوری به عنوان معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران منصوب شد.

شایان ذکر است، وی تا پیش از این حکم، در سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی مشغول به خدمت بود.

 گفتنی است در این مراسم  از زحمات و تلاش  های سید محمد پژمان مدیرعامل پیشین شرکت بازآفرینی شهری ایران تقدیر بعمل آمد.