با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونین، مدیران و جمعی از کارشناسان دفاتر تخصصی شرکت بازآفرینی شهری ایران، جلسه هم‌اندیشی پیرامون سلسله نشست‌های تخصصی دفتر بیست و یکم با محور موضوعی "نوسازی مسکن" در دفتر معاون فنی و نظارت شرکت  برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران در این جلسه، پیرامون موضوعات، محورها و سخنرانان برنامه های دفتر بیست و یکم با محور موضوعی "نوسازی مسکن" تبادل نظر از سوی حاضرین صورت گرفت.

 گفتنی است سلسله نشست های تخصصی شرکت با  محور موضوعی " نوسازی مسکن " طی روزهای دی ماه جاری در محل سالن اجتماعات شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار خواهد شد.