عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خواستار اعطای معافیت های ویژه برای مشارکت هر چه بیشتر مردمي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري شد

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خواستار اعطای معافیت های ویژه برای مشارکت هر چه بیشتر مردمي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري شد و گفت: باید از تمام ظرفیت های دولتی و پتانسیل شهرداری ها برای بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از خبرگزاری موج هرمزگان، دکتر سید مسلم سیدالحسینی در نشست با مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان و شهرداران شهرهای مختلف این استان  با بیان این که شهرهای ایران از لحاظ کمی و کیفی از سطح کیفیت زندگی مناسبی برخوردار نیستند، اظهارداشت: در شهرها با چالش های متعددی در حوزه شهری روبرو هستیم و به ناچار هر روزه افول کیفی خدمات و زندگی ساکنان شهری را نظاره گر هستیم.

وی نوسازی بافت های فرسوده را یکی از اولویت های مهم در استان هرمزگان به ویژه در شهر بندرعباس دانست و عنوان کرد: بر وسعت و حجم کار در حوزه باز آفرینی شهری روز به روز افزوده می شود و ما از این جریان عقب افتاده ایم و راهکار کلیدی در این زمینه پیشگیری و ساماندهی بافت های فرسوده است .

دکتر سیدالحسینی با تاکید بر اینکه در زمینه پیشگیری از سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ساخت و ساز در حاشیه شهرها نیازمند پیگیری های مجدانه‌تر هستیم، گفت:در صورت توجه به راهبرد پیشگیری در سکونتگاه های غیررسمی با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری در پیشبرد این امر تکالیفی دارند که در ماده 55 قانون شهرداری نیز بر آن  تاکید شده است، خاطرنشان کرد: شهرداری ها در شرایط حاضر با مسائل و مشکلات زیادی مواجه هستند و لذا با همکاری و در نظر گرفتن مسائل پیش رو، باید موفق شویم چالش ها را در بافت فرسوده ساماندهی و مدیریت کنیم.

دکتر سیدالحسینی در ادامه گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری اقدامی مشترک است که دولت به عنوان حاکمیت، مسئولیت دارد که برنامه و اقدامات را راهبری کند تا بخش های مختلف و تمام دستگاه های اجرایی با هماهنگی در مسیر مشخص سوق یابند.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اضافه کرد: ما با فقدان اجرای برنامه آمایش سرزمینی و توسعه متوازن در سطح کشور مواجهیم و این موضوعات تفاوت سطح توسعه یافتگی و شکاف های موجود را در سطح ملی و محلی نمایان کرده و نقش دولت رفع این شکاف ها و ایجاد تعادل پایدار در شهرها و مناطق مختلف کشور است.

وی اظهار کرد: برنامه ملی بازآفرینی شهری همه را مکلف کرده است که تا سال 1404 بتوانند بافت ناکارآمد شهرها را به سطح متوسطی از خدمات مناسب شهری برسانند که لزوم همکاری و مشارکت تمام دستگاه های مربوطه در این زمینه را طلب می کند.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام اینکه شهرداری ها باید در حوزه ساماندهی بافت های فرسوده با ادارات راه و شهرسازی در سراسر کشور، مشارکت بیشتری از خود نشان بدهند، بیان کرد: شهرداری ها با ایجاد بسترهای مناسب و همچنین اعطای مجوز رایگان ساخت و ساز در این مناطق، می توانند نقش پر رنگی را ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه وزیر محترم راه و شهرسازی از نوسازی مسکن به عنوان موتور محرک توسعه پایدار بافت فرسوده یاد می کنند، افزود: مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تاکید و توجه فراوانی بر اجراء سیاست های مربوط به توسعه دارند.

 دکتر سیدالحسینی در پایان سخنان خود اظهارداشت: اصل ترین انگیزه که می تواند امنیت سکونت در بافت های ناکارآمد شهری فراهم و شوق زندگی در بین ساکنین  این محلات ایجاد کند این است که مسکنی پایدار و استاندارد، برای آنان فراهم گردد.

شایان ذکر است در پایان این نشست، دکتر سیدمسلم سیدالحسینی عضو هیات مدیره به همراه  مهندس حسین الماسی معاون فنی و نظارت، مهندس فرهاد قلی زاده سرپرست دفتر نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران و مهندس آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان از پروژه‌های 350 هکتاری بندرعباس، بافت فرسوده محله اسلام آباد، بافت فرسوده محله گلکنی بندرعباس، بافت فرسوده محله ی چاهستانی ها و پروژه سرای محله تپه الله اکبر بازدید کردند.