با توجه به انتشار خبری با عنوان «خانه وارطان هم به خاطره‌ها پیوست» در برخی  از خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی، روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری بمنظور تنویر افکار عمومی درمورد برخی ابهامات مطروحه در رسانه های جمعی به اطلاع می رساند:

"اخیرا تحرکات و هجمه های  زیادی خارج از منطق و انصاف در فضای مجازی و با عناوین مختلف بر علیه  وزارت راه و شهرسازی (  شرکت بازآفرینی شهری ایران) در خصوص ساختمان ملکی این شرکت که در بین صاحبان حرفه، اندیشمندان، اساتید و دانشجویان و علاقه مندان حوزه معماری و شهرسازی تحت عنوان خانه گفتمان شهر تهران شناخته می شود، صورت گرفته که شائبه هایی را در بین این عزیزان ایجاد نموده است. صرف نظر از هجمه های ایجاد شده که بی پایه و اساس در فضای مجازی مدیریت می شود، ذکر این نکته حائز اهمیت است که هرگونه برنامه ریزی و اقدام به  بهره برداری از اموال منقول و غیر منقول شرکت در ارتباط با فعالیت های مرتبط آن که مبتنی بر مفاد اساسنامه مصوب و سیاست های ابلاغی وزارت متبوع می باشد با به روز رسانی و بهینه سازی تصمیمات در مجاری صحیح خود قرارگرفته و بهره برداری و استفاده از فضای خانه گفتمان شهر(خانه وارطان) نیز از شمول این قاعده مستثنی نمی باشد.

بدیهی است حرفه مندان و علاقه مندان به مباحث معماری و شهرسازی کماکان می توانند، فضای گفتگو، مباحثه و پیگیری رخدادهای مورد نظر خود شان را فارغ از هرگونه دغدغه و نگرانی و صرفا از  طریق مجاری قانونی و برنامه ریزی شده شرکت بازآفرینی شهری ایران پیگیری نمایند."