ستاد شهرستانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهر ساوه به ریاست فرماندار ویژه شهرستان ساوه، دبیری شهرداری ساوه و با حضور نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی، اعضای ستاد شهرستان، مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری و کارشناس دفتر ستاد در تاریخ 13/12/1393 در محل ساختمان فرمانداری ساوه با دستور کار بررسی مصوبات جلسه بازآفرینی پایدار مورخ 3/10/93، ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح تهیه شده توسط مهندسین مشاور بعد تکنیک در جهت ساماندهی و توانمندسازی 5 محله هدف توسط شهردار، بررسی و تأمین اعتبار پروژه های توانمندسازی محدوده های اسکان غیررسمی، ارزیابی تهیه نقشه گذربندی محلات یاقوت آباد و عباس آباد توسط شهرداری و ارائه نقشه به دستگاههای خدمات رسان شهری جهت توسعه گاز و آب شرب شهری تشکیل گردید. در ابتدای جلسه گروه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا به ارائه طرح پیشنهادی راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی شهری در سکونتگاههای غیررسمی شهر ساوه پرداختند. سپس آقای بهاروند فرماندار شهرستان ساوه ضمن خوشامدگویی به اعضای حاضر در جلسه به ارائه توضیحاتی پیرامون جلسه قبلی ستاد و مصوبات آن پرداختند. در ادامه شهردار ساوه گزارش مختصری از وضعیت محدوده های اسکان غیررسمی شهر ساوه و راهکارهای پیشگیری و پیشنگری از گسترش اینگونه سکونتگاهها را ارائه نمودند. بنا به گفته ایشان رشد و توسعه شهر ساوه طی ده سال اخیر به جز در شهرک علوی باقی در محدوده های اسکان غیررسمی رخ داده است. سپس خانم دکتر میرگلو بیات نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی پیگیری و عملیاتی نمودن ضوابط تفکیک به منظور اسکان گروههای کم درآمد را خواستار شدند.

در ادامه آقای مهندس مصطفایی مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری با اشاره به بند اقدامات اجرایی در حوزه ستاد توانمندسازی - مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری و ستاد ملی توانمندسازی در خصوص تعیین تکلیف محدوده های اسکان غیررسمی خارج از محدوده شهر- پیرو جلسه مورخ 3/10/93 به انتقاد از تشکیل نشدن کمیته خدمات رسانی در ستاد شهرستان ساوه به منظور ارائه خدمات به محدوده های اسکان غیررسمی پرداختند و خواستار تشکیل کمیته مذکور شدند. ایشان همچنین خواستار ارائه گزارش از وضع موجود خانه قدیمی صادق خان سیف امیر حسینی در محله عبدالله آباد غربی شهر ساوه به منظور حفظ، مرمت و نگهداری آن شدند. به گفته وی اجرای برنامه های توانمندسازی در محلات هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری است که نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای مدیریت شهری و تشکیل منظم کارگروههای تخصصی و ستاد شهرستان می باشد. به نظر ایشان هدف از تهیه برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین محلات اسکان غیررسمی و بافت فرسوده با رویکرد برنامه­­ریزی مشارکتی و توسعه ظرفیتهای دستگاههای مدیریت شهری می باشد.

در ادامه آقای مهندس جباری کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری از تصویب شیوه نامه شناسایی محدوده های هدف بهسازی و نوسازی شهری و راهکارهای اجرای مداخله در آنها در شورایعالی شهرسازی و معماری خبر داد که چارچوب حاضر در سه شهر ساوه، اهواز و نایین به صورت پایلوت بررسی و پیاده سازی خواهد شد.

 در پایان جلسه مقرر شد خدمات رسانی به محدوده های اسکان غیررسمی با توجه به رای دیوان عدالت اداری که آقای درزی نماینده دادگستری آنرا مطرح نمودند پیگیری و به ستاد شهرستان گزارش شود. همچنین مقرر گردید نماینده اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان و اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی پیگیر موضوع اسناد آماده سازی و نقشه های اجرایی ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای باشند. در مورد وضعیت خانه قدیمی صادق خان سیف امیر حسینی در محله عبدالله آباد غربی مقرر گردید گزارشی از وضع موجود این خانه توسط اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی تهیه و به شرکت عمران و بهسازی شهری ارسال گردد.

پس از پایان جلسه مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری، کارشناس دفتر به همراه هیات همراه استان بازدیدی از  خانه قدیمی صادق خان سیف امیر حسینی در محله عبدالله آباد غربی و محل اجرای پروژه احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای داشتند.