در دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان های کشور،  سید مسلم سید الحسینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان شهرساز منتخب معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران؛ در این مراسم که روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان های کشور، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مشهد و تعدادی از مسئولان کشوری و استانی حضورداشتند، سید مسلم سید الحسینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به پاس ارائه‌ی بهترین تألیفات و مقالات به عنوان شهرساز منتخب معرفی و از وی تقدیر به عمل آمد.