در جلسه هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران کل حوزه های مرتبط، موضوع "بودجه پیشنهادی شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1399" مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 پیرو تصمیمات متخذه در این جلسه مواردی به شرح ذیل در دستور کار اقدامات آتی شرکت قرار گرفت:

-پیگیری تخصیص 10 درصد از منابع حاصل از فروش اراضی دولتی در استان های خراسان رضوی، قم، تهران و فارس به شرکت بازآفرینی شهری ایران، موضوع تبصره (1) بند (3) قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع).

- پیگیری انعقاد تفاهم نامه فیمابین معاونت معماری و شهرسازی وزارت متبوع و شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت درج شرح خدمات مربوط  به بهسازی و نوسازی و بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف در مقیاس شهری و همچنین ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در طرح های توسعه و عمران شهری (جامع و تفصیلی)

- پیگیری نحوه تخصیص 30 درصد از اعتبارات سهم دستگاه ها از طریق ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار به موضوع بازآفرینی شهری با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه.

- تهیه فرآیند برنامه اجرایی و عملیاتی جهت هزینه کرد باقیمانده اعتبارات تبصره 18 با اولویت حداکثر 10 محله بحرانی حاشیه نشین در سطح کشور با همکاری دستگاه های متولی  از جمله بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، کمیته امداد امام (ره) و .... با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه

- پیگیری تخصیص سهمیه قیر به محلات موضوع بازآفرینی شهری به صورت اختصاصی به شرکت بازآفرینی شهری ایران .