جلسه هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران کل حوزه های مرتبط، با موضوع "راهبردهای برنامه اجرایی سال 1399 و نظام ارزیابی عملکرد" تشکیل شد.

 در جلسه مذکور مواردی به شرح ذیل در دستور کار اقدامات شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفت:

  • استفاده از ظرفیت رسانه های ارتباطی و صدا و سیما در جهت انعکاس اقدامات شرکت در زمینه فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در حوزه بازآفرینی شهری.
  • پیگیری نحوه همکاری با سازمان بسیج مستضعفین جهت ساماندهی مناطق حاشیه نشین شهری
  • مذاکره با بانک های عامل از جمله بانک های ملی و ملت جهت همکاری در اعطای تسهیلات نوسازی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری
  • -استفاده حداکثری از ظرفیت ها و مواد قانونی که تکالیف سایر دستگاه ها را در راستای تامین اعتبارات و تسهیلات مالی در حوزه بهسازی و نوسازی و بازآفرینی شهری مشخص نموده است.