با حکمی ازسوی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، سرپرست جدید اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه معرفی شد .

با حکمی ازسوی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، سرپرست جدید اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه معرفی شد .

در حکم  دکتر مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به مهندس امیر حسین میررحیمی سرپرست جدید اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه، آمده است:

" نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ  به عنوان سرپرست اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه تعیین می گردید.

امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و همکاری و هماهنگی کامل با معاون محترم توسعه مدیریت و منابع شرکت و سایر مدیران و کارکنان محترم، در راستای تحقق اهداف و برنامه های شرکت، دولت و وزارت متبوع موفق و موید باشید."

گفتنی است، پیش از این آقای محسن مظفری، این مسئولیت را برعهده داشته اند.