معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران از بازنگری طرح های بازآفرینی، اراضی سرمایه 48 هکتاری پردیسان قم، 8 هکتاری حسن آباد کرج و 350 هکتاری بندرعباس خبر داد.

حسین الماسی معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران از بازنگری طرح های بازآفرینی، اراضی سرمایه 48 هکتاری پردیسان قم، 8 هکتاری حسن آباد کرج و 350 هکتاری بندرعباس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، الماسی با بیان اینکه بازنگری در طرح های بازآفرینی اراضی مذکور در راستای اقدام ملی تولید مسکن می باشد، اظهار داشت: دستورات لازم در خصوص بازنگری طرح های بازآفرینی در اراضی مذکور و تصویب در کمیسیون ماده 5 استان ها، از سوی دکتر مهدی عبوری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل محترم شرکت بازآفرینی شهری ایران، به مدیران کل راه و شهرسازی استان های قم، البرز و هرمزگان صادر شده است.

گفتنی است، فراخوان آگهی انتخاب شریک سازنده  پروژه های اراضی سرمایه 48 هکتاری پردیسان قم و 8 هکتاری حسن آباد کرج در روزنامه های کثیرالانتشار کشور به چاپ رسیده است.