عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در بازدید از محله بلور سازی در منطقه 17 شهرداری تهران گفت: تجربه دهه اخیر شهرداری تهران در نوسازی میتواند الگوی مناسبی برای سایر شهرداری ها در سطح کشور  باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آئینی، با تقدیر از اقدامات بازآفرینی انجام شده، در محله بلور سازی  توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران، اظهارداشت: با مشارکت بین سازندگان و مالکان در این محله و با استفاده از بسته های تشویقی شهرداری و دولت، مجتمع های مسکونی بسیار خوبی؛ حاصل از تجمیع پلاک های ریزدانه فرسوده ساخته شده است.

آئینی گفت: تعریض معابر، تامین پارکینگ، ساخت بناهای مقاوم، افزایش سرانه های خدماتی، فرهنگی، ارتقای سرانه فضای سبز از جمله پروژه های نوسازی در محله بلورسازی در حال اجرا و تکمیل شدن است که می تواند به  احیاء و سر زندگی این محله کمک شایانی داشته باشد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه  اقدامات بازآفرینی شهری و بویژه نوسازی مسکن می تواند باعث جریان سازی زندگی در محله های هدف شود، گفت: در حال حاضر اقدامات بازآفرینی محله بلورسازی به عنوان پایلوت درس آموخته های زیادی را برای نوسازی در سایر محلات هدف در بر دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با نوسازی محله بلورسازی، کیفیت زندگی در این محله افزایش یافته است، اظهارداشت: طبق آمارهای بدست آمده پس از نوسازی مسکن در محله بلور سازی، بیش از 60 درصد از ساکنان به جهت تعلق خاطری که داشته اند، در محله خود باقی مانده اند و بر اساس رصدی که صورت گرفته است 20 درصد ساکنان که دارای شرایط اقتصادی مناسب تری شده اند به مکان های خوب شهر نقل مکان کرده اند. 

 آئینی طرح بازآفرینی در محله بلورسازی را یک طرح برد – برد برای سازندگان و ساکنان دانست و در ادامه گفت: بسته های تشویقی شهرسازی و مالی نظیر اعطای تراکم تشویقی، تسهیلات نوسازی ارزان قیمت، تخفیفات در عوارض، صدور پروانه رایگان، اعطای تسهیلات ویژه برای اجرای نما و غیره توسط شهرداری و دولت در این محله، بستر فضای برنده – برنده را فراهم آورده است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن، 100 هزار واحد مسکونی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد، گفت: از ابتدای طرح از محل منابع داخلی بانک ها و منابع تبصره بنده ( الف ) تبصره ( 18) قانون بودجه سال 1397، تاکنون قریب به 28 هزار واحد به بانک مسکن معرفی و بیش از 50 درصد آن قریب به 14 هزار و 500 واحد موفق به انعقاد قرارداد و دریافت قسط اول شده اند که متوسط تعداد واحد هر پروژه 6 واحد مسکونی بوده است. ضمنا از ابتدای طرح اقدام تولید ملی تولید مسکن، بیش از 7 هزار و 500 واحد نیز از تسهیلات  صندوق پس انداز مسکن یکم با  نرخ 6 درصد برای  خرید واحد مسکونی در بافت های فرسوده استفاده شده است.

آئینی در پایان گفت:  به رغم مشارکت خوب ساکنان و اقدامات نوسازی انجام شده در محله بلورسازی اما هنوز تیرهای چراغ برق در این محله جابجا نشده است، و به رغم گشایش  قابل توجه در معابر این محله مشکل نفوذ ناپذیری همچنان محله برجاست که انشاا... با عنایت شرکت توزیع برق منطقه ای شهر تهران و با همکاری شهرداری تهران به زودی این مشکل نیز برطرف شود.