عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با موضوع "نقش دانش شهرسازی در فرآیند تحقق شهر هوشمند" گفت: امروزه شکل ظاهری شهرها در حال تبدیل و دگردیسی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید مسلم سیدالحسینی با اشاره به اینکه امروزه ماهیت متغیر فضای فن آورانه و روند های نو ظهور در شهر ها شکل گرفته است، اظهارداشت: شهرها به گونه ای در حال تغییر هستند، که ساز و کارهای سنتی دیگر امروزه کارایی لازم را ندارند.

سیدالحسینی با اشاره به اینکه امروزه نقش شهرسازان، توسعه گران، مدیران شهری و ملی با بهره گیری از تجارب دیگر جوامع رویکردی نو را جلب می کند، گفت: درک چگونگی ارتباط میان شهر و واحد های شهری مردم و فعالیت های شهری، فضای شهری و استفاده کنندگان از طریق شبکه های مادی و غیر مادی از مسائل علمی به شمار می آیند، باید به آنها پرداخته شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه رو به رو شدن با مفاهیم توسعه شهری و بازآفرینی شهری، رویکردی خلاقانه و مبتکرانه را طلب می کند، اظهارداشت: با استفاده از نوآوری و فناوری جدید می توان محیط شهرها را پاک، زیبا، عادلانه صمیمی و اقتصادی تر امکان پذیر کرد.

سیدالحسینی در ادامه تصریح کرد: در محیطی که نوآوری اجتماعی و اقتصادی به طور مداوم ظهور می کند همه گیر شدن فن آوری نوین و به روز کسب و کارهایی جدید فناوری اطلاعات (ICT)در حال شکل دادن دوباره تولید (کالا ها و خدمات ) و سازماندهی نیروی کار جدید است .

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان گفت: طراحان شهری نقش کلیدی در ایجاد شکل شهرها در طول تاریخ جهان داشته اند اما در آینده نزدیک نقش متفاوت خواهند داشت ‌که نیازمند بازتعریف مفهوم شهر در بستر رویکرد شهر هوشمند خواهند بود