محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه مجمع عمومی شرکت‌ها و شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران علاوه بر انجام فعالیت های نرم افزاری در حوزه بازآفرینی شهری با توجه به ظرفیت های بالقوه در این بافت‏ ها، می تواند در تامین مسکن مورد نیاز جامعه نقش پر رنگی ایفا کند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران محمودزاده با بیان مطلب فوق اظهارداشت: براساس طرح اقدام ملی تولید مسکن، 100 هزار واحد مسکونی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون 20 هزار متقاضی جهت دریافت تسهیلات نوسازی ثبت نام کرده اند، اظهارداشت: مسکن به عنوان بزرگترین عامل آرامش ذهنی جامعه به شمار می آید.

وی گفت: اگر بخش تولید و تامین مسکن به درستی مورد توجه ویژه قرار نگیرد، یقینا در آینده با مشکلات زیادی در جامعه روبرو خواهیم شد.

محمود زاده با بیان اینکه دولت قادر نیست به تنهایی موضوع نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری را پیش ببرد، گفت: اعتبارات دولت برای حل مشکلات بافت های فرسوده کافی نیست و به همین خاطر به دنبال مشارکت مردم و ساکنین در این رابطه هستیم.

نماینده وزیر در جلسات مجامع شرکت‌ها و سازمان‌های بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد، مهمتر از تامین زمین برای تولید مسکن، توجه به پروژه های روبنایی و زیربنایی در مناطق بافت های ناکارآمد شهری است.