معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بایدتدبیری اندیشید که مشارکت مردم  در حوزه بازآفرینی شهری افزایش یابد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان، در  ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان کردستان با بیان اینکه اجرای پروژه ها و برنامه های بازآفرینی شهری تنها مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهر سازی نیست اظهارداشت: بازآفرینی بافت های ناکارآمد دامنه بسیار گسترده ای در تنوع فعالیت ها دارد و با توجه به نارسایی های موجود، برای کاهش و نزدیک شدن به میانگین استاندارد شهری نیازمند به فعالیت گسترده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف طرح ملی بازآفرینی شهری باید توجه به ابعاد اقتصادی، فرهنگی، زیر ساختی، روبنایی و کالبد شهری داشت گفت: برنامه ها و اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری یک طرح فرابخشی و بین دستگاهی است.

پژمان گفت: میزان همدلی و همکاری که در استان ها بین نماینده عالی دولت، مدیران دستگاه های مرتبط و مدیریت شهری ایجاد می شود در پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری نقش بسیار زیادی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه ساکنین در بافت های ناکارآمد شهری، غالبا از افراد دهک های پایین جامعه هستند اظهارداشت: باید تدبیری اندیشید که مشارکت مردم در حوزه بازآفرینی شهری افزایش یابد.

پژمان با بیان اینکه شهر فقط کالبد نیست، بلکه مردم هویت شهر را تعریف می کنند افزود: رفع این نواقص نیازمند کار فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برای توانمند کردن مردم و مهارت آموزی آنان در بافت های ناکارآمد شهری باید از دستگاه ها و متولیان ذیربط کمک گرفت در ادامه گفت: دولت در فعالیت های عمرانی نیز باید افزایش مکان های آموزشی، ایجاد کارگاه های اشتغال و مکان هایی برای عرضه محصولات تولیدی مردم در بافت های ناکارآمدشهری را در اولویت داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهر سازی تاکید کرد: بهبود مشارکت مردم برای توسعه بازآفرینی بافت ها با دست خالی امکان پذیر نیست و نیازمند اهتمام دولت است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در  استان کردستان همدلی و هماهنگی در میان مدیران شهری در حوزه بازآفرینی شهری وجود دارد گفت: استان کردستان در موضوعاتی نظیر اقدامات و  اجرای پروژه ها، جذب اعتبارات در حوزه بازآفرینی شهری در رتبه های بالای کشوری قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ٢ هزار پروژه در بافت‌های ناکارآمد شهری در دست اجراست گفت: با تشکیل هیئت اجرائی بازآفرینی شهری در استان ها سرعت بازآفرینی شهری و نوسازی محله های هدف افزایش می یابد.

پژمان در پایان تصریح کرد، اگر منزلت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بافت های ناکارآمدشهری مخدوش شده و مردم از این مناطق فاصله گرفته اند بدین معناست که مسئولان باید به دنبال راهکارهای باشند که با کمترین مداخله و تخریب، زمینه و بستر حداکثر مشارکت مردم را فراهم کنند تا سطح کیفیت زندگی در این بافت ها افزایش یابد.