مدیرکل  دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران درکارگاه آموزشی با موضوع ارزیابی مشارکتی فرآیند، تجارب و درس آموخته های حاصل از اجرای فرآیند اجتماع محور و راه اندازی نهاد توسعه محله در17 شهر پایلوت گفت: رویکرد هم افزایی و استفاده از ظرفیت های تمامی کنشگران در فرآیند توسعه در مقیاس محله در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته است.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد مهدی نوروزیان با اعلام خبر فوق اظهارداشت: مشاوران فعال در 17 شهر پایلوت تاکنون موفق به تدوین شناختنامه و اسناد توسعه محله های هدف شده اند و ضروری است ارزیابی مشارکتی از نتیجه اقدامات صورت گرفته طی یکسال اخیر انجام شود.

مدیرکل  دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران  با بیان اینکه تشکیل نهاد توسعه محله با هدف تسریع در اقدامات بازآفرینی در مقیاس محله در دستور کار قرارگرفته است، اظهارداشت : تجربه 17 محله پایلوت نشان می دهد که باید دستگاه ها و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری با محوریت گروه های اجتماعی محلات در حوزه بازآفرینی شهری نقش پر رنگ تری داشته باشند.

 نوروزیان با مطلوب خواندن عملکرد  و دستاوردهای مهندسان مشاور در محلات هدف بازآفرینی شهری افزود: کارگاه ارزیابی مشارکتی حول چند موضوع برگزار گردیده است.

 

  وی تصریح کرد: در این کارگاه کارآمدی و ارتباط شرح خدمات با اهداف رویکرد بازآفرینی، اصلاح فرآیندها و بروز رسانی شرح خدمات متناسب با بافت و زمینه اجتماعی – اقتصادی کشور، به اشتراک گذاشتن درس آموخته ها، تجارب و یافته های مشاوران در محلات مختلف را مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، با یادآوری اینکه تجارب بدست آمده توسط مهندسان مشاور، مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت، اظهارداشت: فرآیند و تجاربی که تاکنون توسط مهندسان مشاور صورت گرفته را مورد ارزیابی قرار داده تا در این راستا به فرآیند اصلاح شده و مشخصی که قابل تعمیم به سایر نقاط کشور می باشد، دست یابیم و این الگو به عنوان مرجعی برای ترویج بازآفرینی شهری پایدار در اختیار مدیریت شهری و شهرداری ها قرار می گیرد.

گفتنی است در این دوره از کارگاه آموزشی آقای دکتر نوری نشاط  به عنوان استاد دوره آموزش های اجتماع محور حضور داشتند و تجارب دفاتر نهاد توسعه محله در شرکت بازآفرینی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.