معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران در کارگاه آموزشی مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه درگذشته سیاست های بازآفرینی از بالا به پایین بوده است، گفت: برای بازآفرینی شهری نمی توان یک نسخه واحد پیچید وآن را به کل کشور تعمیم داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید مجتبی علوی مقدم با بیان اینکه شناخت مشکلات و نیازهای واقعی مردم و اولویت بندی آنها صرفا موضوعات علمی و کتابخانه ای نیست و باید خواسته ها و نیازهای مردم در محلات هدف شهری مورد توجه قرار گیرد، گفت: توجه به نیازهای واقعی مردم از موضوعات اساسی و بسیار مهم و در اولویت کارهای بازآفرینی شهری قرار دارد.

علوی مقدم با اشاره به اینکه کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی شهری زمانی افزایش خواهد یافت که بتوانیم به خوبی جنس مشکلات مردم را تشخیص بدهیم تصریح کرد: باید مسائل و مشکلات در محلات هدف بازآفرینی شهری توسط ساکنان تعیین و به مدیران شهری اعلام شود.

معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: این امر در تصمیم گیری و اولویت بندی  مدیران شهری برای حل مشکلات، کمک شایانی خواهد داشت.

علوی مقدم با بیان اینکه در حوزه بازآفرینی شهری تنها  شرکت بازآفرینی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی متولی نیست گفت: تمام دستگاه های حاکمیتی، در کنار مردم برای حل مسائل و مشکلات حوزه بازآفرینی شهری باید وارد میدان شوند .

او اشاره به این که تنها با اعتبارات دولتی نمی توان پاسخگوی پروژه های بازآفرینی شهری بود، بیان کرد: مشاورین باید از مرحله صفر تا صد در کنار مردم در محلات هدف بازآفرینی شهری حضور داشته باشند و باید طرح های اقتصادی ارائه بدهند.

 او با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام فراوان درکشور گفت: اولویت تعریف پروژه در حوزه بازآفرینی شهری، تکمیل پروژه های های نیمه تمام گذشته است.

معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری گفت: استفاده از ظرفیت های بالای دستگاه های حاکمیتی، خدماتی در اجرای این طرح ها می تواند منجر به افزایش سرعت عمل و کاهش هزینه ها شود.

علوی مقدم با بیان اینکه در انتقال تجربیات بازآفرینی شهری، اقدامات خوبی از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال برنامه ریزی و انجام است، گفت: براساس تقسیم بندی های  انجام شده، کشور به 5 منطقه تقسیم شده که در هر منطقه یک دبیرخانه تشکیل خواهد شد،که وظیفه این دبیرخانه ها انتقال تجربیات بازآفرینی در مناطق مختلف کشور می باشد.