معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در سفر یکروزه به استان خوزستان در بازدید از بافت های فرسوده شهرهای اهواز و کارون بر اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در این استان تاکید کرد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، عبوری در جریان بازدید از بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌ای، محله های منبع آب، حصیرآباد و کوی رمضان شهر اهواز بر رفع مشکلات ساکنین  این مناطق توسط نهادها و دستگاه های ذیربط تاکید کرد.

 ایشان در بازدید از  منطقه شکاری ۳ درکوت عبدالله واقع در شهرستان کارون، خواستار تسریع در اجرای پروژه های بازآفرینی شهری در این منطقه شد.

 همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی در این سفر، از بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی شهرستان های آبادان، خرمشهر و بندر ماهشهر نیز بازدید کردند.

گفتنی است، خوزستان دومين استان داراي حاشيه نشين و ساكن در بافت فرسوده را به خود اختصاص داده است که برآورده شده در حال حاضر جمعيتی بیش از 30 هزار در سكونتگاه هاي پرخطر زندگي مي كنند.

همچنین در این سفر  مهدی عبوری مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، در خصوص نحوه همکاری های مشترک در رابطه با تسریع انجام پروژه های بازآفرینی شهری در استان خوزستان  به گفتگو نشست.