معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست تخصصی مشترک انتقال تجربیات "دفاتر توسعه محله ای" سازمان نوسازی شهر تهران و " نهادهای توسعه محله ای " شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن تقدیر از اقدامات و تجربیات موفق دفاتر توسعه محله ای به مسئولیت اعتمادسازی، پرهیز از نسخه های مقیاس ملی و استانی و اهمیت پرکردن خلاء میان مدیریت شهری و شهروندان محلات هدف تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان در این نشست که هیات مدیره، معاونین، مدیران، کارشناسان شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیر عامل و برخی از مدیران سازمان نوسازی شهر تهران به همراه منتخبان مدیران دفاتر تسهیلگری شهر تهران حضور داشتند با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و سختی اقدامات در بافت های ناکارآمد شهری گفت: کارکردن در کالبد شهر به عنوان موجودی زنده شیرینی های خودش را دارد.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی و تعلقات و خاطرات مردم در بافت های ناکارامد شهری باید رعایت و حفظ شود، بیان کرد: مردم ساکن در بافت های ناکارآمد شهری ولی نعمتان ما و صاحبان شهر هستند و  به خواسته ها و انتظارات آنها باید توجه شود و در این مسیر جلب اعتماد مردم مقدم بر هر چیز دیگری است، اینکه مردم حس کنند که به فکر منافع آنها هستید و خدمات دفاتر توسعه محله ای به بهتر شدن وضعیت محلات و افزایش ثروت منجر خواهد شد، خودشان کم کم مشارکت می کنند و کیفیت زندگی افزایش می یابد.

پژمان با اشاره به اینکه دفاتر توسعه  محله ای باید اهداف دولت و خواسته های مردم را به هم نزدیک کنند، اظهارداشت: مسئولیت اصلی دفاتر توسعه محله پر کردن خلاء میان مدیریت شهری و شهروندان محلات هدف است بر همین اساس دفاتر توسعه محله ای با حضور مستمر در محلات هدف بازآفرینی شهری، قدرت شناخت دقیق دولت از نیازهای اصلی  همراه با اولویت بندی آنها را فراهم می کند و در حقیقت  بازوان اجرایی دولت محسوب می شوند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اولویت بندی نیاز محلات هدف بازآفرینی شهری با توجه به خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را نیازمند صبر و خستگی ناپذیری فعالان دفاتر توسعه محله ای عنوان کرد و در ادامه با بیان اینکه اقدامات و فعالیت های  بازآفرینی شهری باید سرعت بیشتری به خود بگیرد، اظهارداشت: باید روند بازآفرینی شهری با فعالیت ها و تلاش های فعالان در دفاتر تسهیل گری شتاب بیشتری به خود بگیرد. . 

 پژمان تصریح کرد، صداقت، امانت داری ، اعتماد سازی، خلاقیت و روحیه بالا در مشارکت دفاتر توسعه محله  به عنوان ابزارهای لازم دراین میان به شمار می آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنان خود به لزوم پررنگ شدن تجربیات دفاتر توسعه محله ای، انتقال و گردش این اطلاعات جهت استفاده از عموم توسعه گران و تسهیل گران تاکید کرد.

                                                                                                    عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران: فعالیت دفاتر توسعه محله ای پویاتر شده است 

 در ادامه محمد آیینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با بیان اینکه شکل گیری مفهوم نوسازی در شهر تهران با تشکیل دفاتر توسعه محلی بوده است، اظهارداشت:  خوشبختانه امروزه فعالیت و تلاش  نيروي انساني جوان و خلاق در دفاتر توسعه محله در محلات هدف بازآفرینی باعث نشاط، پویایی و سرزندگی در این مناطق شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه اخیر ستاد ملی بازآفرینی شهری در محل وزارت راه و شهرسازی گفت: درا ین نشست نوسازی و مقاوم سازی مسکن، بهبود زیرساخت ها، اهمیت دادن به روبناهای شهری و توانمندسازی ساکنین حاشیه، در حضور وزیر محترم راه و شهر سازی مورد  بحث و بررسی قرار گرفت.

 عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: ایشان در این  نشست به طور ویژه به نقش فعال دفاتر توسعه محله ای در دو محور نوسازی و مقاوم سازی مسکن و توانمند سازی در سکونتگا ههای غیررسمی تاکید کردند.

معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران: عملکرد دفاتر تسهیلگری ارزیابی و پایش می شود

سید مجتبی علوی مقدم معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، با بیان اینکه فعالیت های دفاتر تسهیلگری مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد، گفت: نگاه ما در سیاست های ابلاغی، پایش و ارزیابی بر اساس سه سند( سند ملی راهبردی بازآفرینی، احیا و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده  و ناکارآمد شهری و حمایت از عرضه و تولید مسکن ) انجام می پذیرد.

 علوی مقدم با اشاره به اینکه توسعه پایدار محلی، باید به صورت رویکردی شهر نگر و جامع باشد گفت: توجه به تقاضای محلات، موضوعات محرک توسعه، تولید صنعتی و مقاوم سازی، تولید و تجهیز زیربناها و روبناها، تقویت فضاهای آموزشی، حمایت و ارتقاء توانمندی اقتصادی محلات و بهسازی شبکه تاسیسات محلی و شهری  در پایش و ارزیابی دفاتر . تسهیلگری.مد نظر خواهد بود.

علوی مقدم در ادامه با اشاره به فعالیت ها و اقدامات دفاتر توسعه محله شهر تهران،گفت: محوریت این اقدامات می بایست محرک توسعه بودن و تقاضای محوری شهروندان باشد به گونه ای که فصل مشترک تمام اقدامات بخش خصوصی و دولتی رسیدن به هدف مشترک خروج از انفعال شهروندان و شهرنشینی پویا و با نشاط باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران: سیاست سازمان نوسازی شهر تهران در را بطه با دفاتر توسعه محله ای مبتنی بر توازن، تعادل و تناسب در راستای توسعه عمیق محلات است

کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در این نشست گفت: در حال حاضر سیاست سازمان نوسازی شهر تهران در را بطه با دفاتر توسعه محله ای مبتنی بر توازن، تعادل و تناسب در راستای توسعه عمیق محلات است .

وی با اشاره به اینکه مسیر بازآفرینی شهری سیری تکوینی است، اظهارداشت: اقدامات و فعالیت های دفاتر تسهیلگری همواره مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد.

در این نشست مدیران دفاتر توسعه محله ای مناطق  5 ، 13 ، 17 ، 15 و بازار  شهر تهران به ارائه تجربه خود  پرداختند.

در پایان این جلسه تعدادی از  مدیران دفاتر تسهیلگری فعال در شهر تهران توسط معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران مورد تقدیر قرار گرفتند.