معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت حضور ساکنان در بافت های ناکارآمد شهری به شکل محوری در متن فرآیندهای نوسازی و بازآفرینی اظهارداشت: برای حل مسائل و مشکلات نوسازی،  باید متکی به مردم و توانمندی ساکنان و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در محلات و مناطق باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، سید محمد پژمان در نشستی با موضوع "بررسی اقدامات سازمان نوسازی شهرداری شهر تهران" در جریان آخرین برنامه ها و اقدامات این سازمان قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ضمن تقدیر از اقدامات  بازآفرینی انجام گرفته توسط سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: دولت با تمامی توان و پتانسیل در حوزه های قوانین، مقررات، منابع، امکانات و ... از مدیریت شهری در حوزه بازآفرینی شهری حمایت و پشتیبانی می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با طرح این سوال که آیا اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری اقداماتی پروژه محور است یا خیر؟ در ادامه اظهارداشت: الزامی نیست که اقدامات بازآفرینی شهری کالبدی و پروژه محور باشد.

پژمان با اشاره به اینکه رقابت دستگاه ها و نهادهای دولتی با مدیریت شهری در حوزه بازآفرینی شهری، غلط است تصریح کرد: دولت و حاکمیت متولی تهیه طرح های جامع و تفصیلی هستند و در این فرآیند مدیریت شهری از کمترین میزان نقش و تأثیرگذاری در مطالعه، استنتاج و تصمیم گیری ها برخوردار است.

 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه تلاش ها و اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری باید منتج به افزایش کیفیت زندگی در بین ساکنان محلات هدف شهری شود گفت: شهر موجودی زنده و متأثر از نشاط، شادابی، فعالیت و خلاقیت شهروندان است که پارامترهای زندگی و حیاتی آنها بصورت روزانه در شهر تغییر می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در محلات هدف بازآفرینی شهری ، اظهار داشت: ضروری است راه حل های ما برای حل مشکلات نوسازی، متکی به مردم و توانمندی ساکنان و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در محلات و مناطق باشد.

کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه با بیان این که در 10 سال گذشته همکاری های خوبی میان سازمان نوسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران صورت گرفته است، گفت: سازمان نوسازی در سال گذشته با ارزیابی های صورت گرفته توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه مجریان نوسازی (موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیاء و نوسازی) موفق به اخذ گواهی رتبه 1 در حوزه های تسهیل گری، توسعه گری و کارگزاری شد و آمادگی دارد در حوزه های مذکور، ایفای نقش نماید.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار داشت: مبتنی بر ماده 2 آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی برنامه هایی برای محلات در حوزه اقدامات زیربنایی، خدمات روبنایی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن و توان افزایی اجتماعی و اقتصادی تهیه شده که این برنامه ها مبتنی بر نیازها، مسائل و مشکلات احصاء شده در محله ها و بر اساس ظرفیت ها و دارایی های هر محله با حضور و مشارکت ذی نفعان و دخیلان برای بازه زمانی 5 ساله تدوین شده است.