معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در همایش بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با موضوع "نقش دانش شهرسازی در فرآیند تحقق شهر هوشمند" در شهر مقدس مشهد،  با اشاره به گام‌های مثبت برداشته شده برای توسعه و بازآفرینی شهر مشهد گفت: بافت ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه غیررسمی را می‌توان مهم‌ترین مناطق موردنظر در طرح‌های بازآفرینی به شمار آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان با بیان مطلب فوق، گفت: بافت‌های ناکارآمد شهری با مسائل و مشکلات زیادی نظیر عدم وجود استحکام بنا، نبود زیرساخت‌های کافی، مشکلات امنیتی و فرهنگی مواجه هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد و فرسوده شهری در ۲۷۰۰ محله وجود دارد، یادآور شد: ۲۱ میلیون نفر در این بافت ها ساکن هستند.

پژمان با بیان اینکه غالب افرادی که در بافت های ناکارآمد شهری زندگی می کنند از افراد دهک پایین جامعه هستند، اظهارداشت:  باید راه حل‌های تأمین مالی در محدوده همین مناطق ایجاد شود تا برای ارتقای وضعیت اقتصادی این منطقه‌ها اقدامات عملی انجام گیرد، این کار باعث می‌شود ساکنان احساس کنند با اجرای این طرح‌ها علاوه  بر بهبود شرایط زندگی، از نظر مالی و اقتصادی هم اوضاع زندگی آن‌ها بهتر خواهد شد.

او با اشاره به اینکه بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری صرفا برعهده دولت نیست و با اشاره به اینکه شهرداری های سراسر کشور نباید بدنبال کسب سود و منفعت از بافت های ناکارآمد شهری باشند، گفت: صدور مجوز‌های ساخت و ساز در این مناطق از سوی شهرداری ها، باید بدون هزینه انجام شود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اقتصادی بودن طرح‌های بازآفرینی شهری اظهارداشت: تسهیلات بانکی کم  بهره  بسیار خوبی برای اجرای طرح‌های بازآفرینی اختصاص داده شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اینکه در اقدامات اجرایی بازآفرینی شهری باید خلاقانه و مبتکرانه به هوشمند سازی محله و منطقه توجه داشت، گفت:  با استفاده از ابزار های نوین و فن آوری های جدید، باید بدنبال تحقق شهر هوشمند در همه ابعاد بویژه، افزایش نقش و مشارکت مردم در بازآفرینی شهری باشیم و از ظرفیت های انسانی درون محلات و محدوده های هدف برای ترویج خلاقیت و توسعه نوآوری ها بهره جست.