معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه نگرانی بوروکراسی برای سرمایه گذاران در حوزه بازآفرینی شهری باید حذف شود گفت: بخش خصوصی انتظار دارد تا مقدمات و توافقات اولیه در رابطه با انجام پروژه های بازآفرینی شهری از سوی مسئولان ذیربط در کوتاهترین زمان انجام شود.

 به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، سید محمد پژمان در حاشیه بازدید از نمایشگاه اولین فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت شهری در شهر مقدس مشهد با بیان اینکه وجود ثبات در برنامه ها و سیاست گذاری ها به عنوان ضرورت های لازم سرمایه گذاری در حوزه بازآفرینی شهری محسوب می شود گفت: تغییر در سیستم مدیریت شهری نباید خللی به امر سرمایه گذاری در حوزه بازآفرینی شهری وارد کند، چرا که بعضا دوره زمان سرمایه گذاری در پروژه ها از طول مدت مدیریت مدیران شهری طولانی تر است.

پژمان با بیان اینکه سرمایه گذاران نباید نگران محاسبات اقتصادی خودشان در پروژه های بازآفرینی شهری باشند، گفت : مدیران شهری باید بسترهای لازم را برای تامین امنیت و تضمین در اجرای پروژه های بازآفرینی شهری برای سرمایه گذاران فراهم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و بافت های ناکارآمد شهری جزء تکالیف مدیریت شهری به شمار می آید در ادامه تصریح کرد؛ وظیفه دولت در حوزه بازآفرینی شهری سیاست گذاری و پشتیبانی است.

پژمان با تاکید به اینکه در حوزه بازآفرینی شهری نباید وظایف دولت با مدیریت شهری جابجا شود، گفت: راه‌اندازی سازمان بازآفرینی شهری و تشکیل دفاتر تسهیل گری در مشهد بطور کامل  مورد حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان تصریح کرد، ادارات کل راه و شهرسازی در استان ها باید از اقدامات و فعالیت های شهرداری ها در حوزه بازآفرینی شهری حمایت کامل  داشته باشند.