معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در حکمی سرپرست دفتر تجهیزمنابع مالی، فنی، اقتصادی و املاک شرکت را منصوب کرد.

در حکم دکتر مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به مهندس علیرضا کیائی سرپرست دفتر تجهیز منابع مالی، فنی، اقتصادی و املاک شرکت آمده است :

جناب آقای مهندس علیرضا کیائی

 با توجه به تعهد، تجارب و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی و املاک تعیین می گردید که موارد زیر از جمله وظایف جنابعالی می باشند.

- تهیه و تدوین نظام تجهیز منابع و مشاركت‌ها شامل آئین‎نامه‎ها، شیوه‎نامه‎ها‎، گردش‎كارها، راهكارها و روشهای مربوط.

- مدیریت شناسایی، پیگیری، ساماندهی، توسعه و تجهیز منابع مالی و غیرمالی داخلی و خارجی از طریق جلب مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی، انتشار اوراق مشاركت و تحصیل وام و تسهیلات از داخل و خارج كشور.

- پیگیری و اقدام در جهت شناسایی و تحصیل منابع اعم از اراضی دارای ارزش افزوده و مرغوبیت بالا و سایر منابع درآمدی و اقدام در جهت فروش و جذب منابع مذكور با هماهنگی سایر دفاتر ذیربط.

 - بررسی و ارائه روشهای نوین در تجهیز منابع و تحقق مشاركت‌های مردمی و بخش غیردولتی، تعریف و پیشنهاد زمینه های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری شركت.

- مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه‌های مرتبط با منابع، تسهیلات و سایر اعتبارات دارای تعهدات تعریف شده در شركت به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های ناشی از آنها و انجام مراقبت های لازم.

- مشاركت در بررسی و ارائه پیشنهادات تبصره‌های بودجه‌ای مناسب و مؤثر برای توسعه عملیات شركت به مبادی ذیربط.

- ایجاد تعامل مؤثر با بانكها، بخش خصوصی سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و سایر تشكل‌ها و نهادهای پولی و مالی در راستای تأمین منابع مالی در زمینه وظایف شركت.

- ارائه تحلیل‌های فنی، اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های شركت.

- پیگیری و اقدام جذب و تأمین منابع تجهیز شده و تلاش جهت تحقق كامل منابع مزبور و مدیریت بهینه تبدیل و گردش منابع داخلی شركت.

- مدیریت استفاده بهینه و نظارت بر سرمایه‌های شرکت با جمع‌آوری، طبقه‌بندی و نگهداری مستندات مرتبط با املاک، اراضی و توسعه و ارتقای بهره‌وری آن.

- همكاری و هماهنگی جهت خرید، تملك و معاوضه و تهاتر اراضی و املاك و مستحدثات شركت در چارچوب ضوابط و مقررات با واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی.

- پیشنهاد و همكاری در تهیه شاخص‌های ارزیابی عملكرد مرتبط با فعالیت‌های مربوطه با معاونت توسعه مدیریت و منابع.

- تهیه و ارائه راهكارها و پیشنهادات مؤثر جهت بكارگیری منابع ملكی شركت در زمینه فروش و یا مشاركت آنها به منظور جلب و تحصیل منابع مالی و سرمایه‌ای وفق ضوابط و مقررات حاكم.

- رسیدگی و تائید عملكرد اشخاص طرف قرارداد شركت در امور مرتبط و همكاری با سایر عوامل ذیربط شركت و سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت شركت.

- حفظ و نگهداری املاک و اراضی