با حضور دکتر مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و عباس گودرزی نماینده مردم شهرستان بروجرد در مجلس ، طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های بازآفرینی شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور دکتر مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و عباس گودرزی نماینده مردم  شریف شهرستان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های بازآفرینی بروجرد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست که دکتر حسین الماسی سرپرست معاونت فنی و نظارت، مهندس فرهاد قلی زاده سرپرست دفتر نظارت بر امور اجرایی، دکتر بهروز ملکی مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه و مهندس محمد مهدی نوروزیان مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری و همچنین احمد پارسا رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجرد، رحیم جافری شهردار بروجرد نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه پروژه‌های بازآفرینی در شهرستان بروجرد توسط رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان برو‌جرد بیان گردید.

درادامه این نشست دکتر مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی، با مثبت ارزیابی کردن روند اقدامات بازآفرینی در شهرستان بروجرد بر پیگیری تکمیل پروژه‌های بازآفرینی در این شهرستان توسط مسئولان استانی و محلی تاکید کردند.

 عباس گودرزی، نماینده مردم شریف شهرستان بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های دکتر عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، خواستار ادامه این حمایت ها و توجهات دولت در این شهرستان  در حوزه بازآفرینی شد.