در پی شیوع و انتشار ویروس کرونا در کشور سومین نشست کمیته اضطراری پدافند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و حفظ ایمنی و سلامت همکاران و مراجعه کنندگان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست که حسین الماسی سرپرست معاونت فنی و نظارت، علی اخلاقی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، محسن مظفری مدیر کل دفتر منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه، امیرحسین ثروت جو مدیر حراست، ابراهیم کلهر سرپرست دفتر مدير عامل و روابط عمومی و محمد حسین اکبری مشاور مدیر عامل و مسئول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت حضور داشتند، ضمن تقدیر از اقدامات پیشگیرانه انجام شده در رابطه با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا بین همکاران و مراجعه کنندگان، بر لزوم آموزش و فرهنگ سازی بیشتر در این خصوص تاکید کردند.

 گفتنی است؛ مصوبات سومین نشست کمیته اضطراری پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت که به تایید معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران (در راستای اقدامات پیشگیرانه و  جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در بین همکاران) رسیده است، بشرح ذیل است:

  • ارائه خدمات و برنامه های آموزشی  پیشگیرانه برای همکاران و خانواده آنها
  • استقرار تیم پیشگیری و مقابله برای تشخیص موارد مشکوک بیماری کرونا
  • برنامه‌ریزی فعالیت‌های که قابلیت دور کاری و شیف بندی در شرکت را دارند ( با هماهنگی  معاونت ها و ادارات کل شرکت)
  • انجام کلیه کارهای پیمانکاران مرتبط با شرکت بصورت راه دور و سیستمی (بمنظور کاهش تردد در سطح شهر)
  • کاهش فعالیت نیروهای خدماتی در شرکت