اخبار شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی  عمران وبهسازی شهری ایران  ،  دکتر محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی  و مدیر عامل شرکت عمران وبهسازی شهری ایران  ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه به کلیه کارکنان خواستار تداوم این جلسان و نشستها  در شکل و قالبی جدید شد .

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر میران پشتیبانی و حمایتی که از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری می شود بی سابقه است  خواستار پاسخ بجا و شایسته به این اعتماد و حمایت  از جانب شرکت مادر شد .

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران در ادامه  این نشست گفت » در سیاستهای جدید عملیاتی شدن پروژه  به منزله پاره کردن روبان و کلنگ  زدن  نیست  . امروزه ما با ایجاد شبکه های همکاری متعدد از گروهها و آحاد مختلف مردم   توانسته ایم  جریانی را ایجاد و پیش ببریم  وخود تنها ا فقط نقش هدایت کننده را ایفا کنیم  .

دکتر محمد سعید ایزدی در خاتمه خواستار همدلی  و وحدت  کارکنان برای تعالی  هدف سازمانی شد